Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Glöm inte att skriva namn och klass på varje papper! Detta papper kan du spara, om du vill.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (1-2 meningar)

 1. a) Vad är ett ledfossil? (1p)

  b) Ge ett exempel på ett ledfossil! (1p)

 2. Vad menas med konvergent evolution? (1p)
 3. Vad menas med genetisk variation? (1p)
 1. Vad innebär prägling? Förklara gärna genom att ge exempel! (1p)
 2. Ge ett exempel på när vi människor utsätts för - och påverkas av - supernormala stimuli! (1p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Redogör för de förutsättningar som krävs, för att ett fossil skall bildas! (3p)
 2. Hur fungerar det naturliga urvalet? Förklara gärna med hjälp av ett eller flera exempel, eller genom att jämföra med konstlat urval! (3p)
 3. Beskriv på vilket sätt kommunikation mellan två individer kan utgöra en nyckelretning. Ge ett (1) exempel, och ange också vilken typ av kommunikation det rör sig om! (3p)
 4. Välj ut ett (1) utav de djur som fanns med i ert arbete om livet på jorden om 50 miljoner år. Du behöver inte välja just "ditt eget" djur - du får gärna välja t.o.m. ett djur från någon annan grupp (dock inte det som jag, din lärare, presenterade)! Beskriv djurets evolution från idag fram till om 50 miljoner år. Tag med åtminstone ett utvecklingssteg (typ hur djuret ser ut om 25 miljoner år) på vägen till hur djuret ser ut om 50 miljoner år, och förklara varför djuret utvecklats på det sätt det gjort. Rita gärna bild(er), men skriv maxen (1) A4-sida!

  Frågan kommer att bedömas med betyget G, VG eller MVG. Jag vill betona att jag inte kommer att bedöma efter hur många eller hur fina bilder du gjort, eller efter hur många centimeter du skrivit. Vad som är intressant är, hurpass väl du argumenterar för att evolutionen av djuret du valt, skett på just det sättet du beskriver.


Facit

Ungefärliga betygsgränser

Betygsgränserna är ungefärliga, eftersom betyget på sista frågan också väger in på slutbetyget på förhöret.

Max: 15,0 + MVG
G: 7,5  
VG 11,5  
MVG 13,0  

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (1-2 meningar)

 1. a) Ett fossil som man kan använda för att åldersbestämma andra fossil.

  b) Trilobit, ammonit m.fl.

 2. Likartad miljö frambringar varelser med likartat utseende
 3. Inom en population finns det ärftliga egenskaper, som inte är exakt samma hos alla individer. T.ex. näbbstorlek, fotstorlek, hudfärg.
 4. Ett nyckläckt ägg/nyfödd individ präglas till att uppfatta det första den ser som "mamma". T.ex. kan man låta en nyckläckt anka titta på en näsduk de första timmarna av sitt liv. Därefter kommer den alltid att uppfatta näsduken som "mamma" och följa den.
 5. Kvinnor utsätter män för supernormala stimuli genom att t.ex. måla sina läppar röda eller måla mascara runt sina ögon så att de ser större ut. Män uppfattar detta som ett sexuellt stimulus. (När män "bygger muskler" är det oftast inte för kvinnornas ögonfägnad, utan för att kunna imponera på andra män - revirhävdelse).

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Full poäng om svaret tar upp hårda delar - sediment - anaerob miljö.
 2. Full poäng om svaret tar upp genetisk variation - fitness - själva urvalsprocessen.
 3. Ett poäng om eleven visar att han/hon förstått vad nyckelretningar är för något, ett poäng för giltigt exempel och ett poäng för kommunikationstypen.
 4. Betyget MVG ges om diskussionen på ett troligt sätt tar upp vilka förändringar i miljön/nischen som leder till vilka evolutionära steg. MVG ges även om man på ett fullödigt sätt diskuterat varför man tror att det djur man valt inte kommer att utvecklas på det sätt man föregav i redovisningen. Många har ägnat sig åt att bara beskriva djurets etologi, men det är inte det som frågas efter.