Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Ungefärliga betygsgränser

Betygsgränserna är ungefärliga, eftersom betyget på sista frågan också väger in på slutbetyget på förhöret.

Max: 15,0 + MVG
G: 7,5  
VG 11,5  
MVG 13,0  

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (1-2 meningar)

 1. a) Ett fossil som man kan använda för att åldersbestämma andra fossil.

  b) Trilobit, ammonit m.fl.

 2. Likartad miljö frambringar varelser med likartat utseende
 3. Inom en population finns det ärftliga egenskaper, som inte är exakt samma hos alla individer. T.ex. näbbstorlek, fotstorlek, hudfärg.
 4. Ett nyckläckt ägg/nyfödd individ präglas till att uppfatta det första den ser som "mamma". T.ex. kan man låta en nyckläckt anka titta på en näsduk de första timmarna av sitt liv. Därefter kommer den alltid att uppfatta näsduken som "mamma" och följa den.
 5. Kvinnor utsätter män för supernormala stimuli genom att t.ex. måla sina läppar röda eller måla mascara runt sina ögon så att de ser större ut. Män uppfattar detta som ett sexuellt stimulus. (När män "bygger muskler" är det oftast inte för kvinnornas ögonfägnad, utan för att kunna imponera på andra män - revirhävdelse).

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Full poäng om svaret tar upp hårda delar - sediment - anaerob miljö.
 2. Full poäng om svaret tar upp genetisk variation - fitness - själva urvalsprocessen.
 3. Ett poäng om eleven visar att han/hon förstått vad nyckelretningar är för något, ett poäng för giltigt exempel och ett poäng för kommunikationstypen.
 4. Betyget MVG ges om diskussionen på ett troligt sätt tar upp vilka förändringar i miljön/nischen som leder till vilka evolutionära steg. MVG ges även om man på ett fullödigt sätt diskuterat varför man tror att det djur man valt inte kommer att utvecklas på det sätt man föregav i redovisningen. Många har ägnat sig åt att bara beskriva djurets etologi, men det är inte det som frågas efter.