Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Prov 2006-10-16 i Evolution - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 26
Medel:  
G: 9,5
VG: 17,0
MVG: 22,5

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

Alla tre korrekt inringade alternativ ger 2 poäng. Två korrekt inringade svar ger 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger noll poäng. (Fyra markerade alternativ, varav tre är korrekta, ger 1 poäng, för den toker som inte fattat att det bara ska vara tre alternativ!)

 1. a, b, f
 2. a, b, e
 3. b, e, f
 4. a, b, d
 5. d, e, f
 6. a, b, e
 7. a, b, c

Del II. Frågor som kräver ett fullständigt svar.

 1. På ängen konkurrerar maskrosorna med andra växter om solljuset, och om att kunna sprida sina frön. De maskrosor som är längst har störst chans att få mycket solljus, och också störst chans att sprida sina frön. Därmed får de högre fitness (1p). För maskrosorna i min gräsmatta gäller att om de är långa och ståtliga, får de låg fitness (de klipps ju!), och istället får de korta högre fitness (1p). Om jag slutade klippa min gräsmatta, skulle vi få ett riktat urval, där de långa maskrosorna skulle gynnas (får högre fitness) (1p). Om inga fler gräsmattor i hela världen skulle klippas, skulle de långa maskrosorna dominera totalt, och eventuellt helt konkurrera ut de korta (1p).
 2. Stratigrafi: En sedimentär bergart består av sand, lera etc. som sedimenterat och sedan förstenats (1p). Fossil i samma lager är lika gamla, och ju längre ner i berget de befinner sig, desto äldre är de (1p). Därigenom kan man bestämma fossilets relativa ålder (0,5p).

  Ledfossil: En del fossil kan användas för att åldersbestämma andra fossil. Dessa kallas ledfossil (1p). Om man hittar ett ledfossil i ett lager, måste andra fossil i samma lager vara lika gamla som ledfossilet (1p). [Exempel på vad som krävs av ett bra ledfossil - 0,5p]

  Radiometri (kol-14-metoden): Halten 14C i ett levande djur är konstant (1p). När djuret dör börjar halten 14C minska med en bestämd hastighet (1p). Genom att mäta hur mycket som 14C som finns kvar i djuret, kan man räkna ut hur länge sedan det var det dog (0,5p).

  – eller –

  Eftersom nya avlagringar (i sedimentära bergarter) lägger sig ovanpå äldre (1p), kommer fossil från samma lager att vara lika gamla (och man kan också avgöra vilka fossil som är äldre och vilka som är yngre (1p)). Om man i samma lager hittar ledfossil (vars ålder man känner) (0,5p), vet man att det nya fossilet man hittat måste ha samma ålder (0,5p).

  Genom att mäta hur mycket av en radioaktiv isotop som sönderfallit (försvunnit), kan man mäta hur gammalt fossilet är (1p). Det är för att man känner till halveringstiden för den radioaktiva isotopen, och alltså vet hur lång tid det tar för hälften att sönderfalla (1p).

  Man kan besvara denna fråga antingen genom att beskriva två av tre (stratigrafi, ledfossil och radiometri) eller genom en kombination av alla tre.

 3. Rimligt selektionstryck – 1p; rimligt val av egenskap som påverkas – 1p; rimlig förklaring till varför miljön påverkar egenskapen i den riktning som eleven avser – 1p.
| ▶

 

   

Också intressant: