Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Betygsgränser

Max: 20,0
Medel:  
G: 6,0
VG: 12,0
MVG: 16,0

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. b, d, f

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 2. a, b, c, d, f

  Endast ett, två eller tre korrekt markerade alternativ ger 0 poäng. Fyra korrekt markerade alternativ ger 1 poäng, och fem korrekt markerade alternativ ger 2 poäng. Fem markerade alternativ, varav fyra är korrekta, ger 1 poäng. Sex markerade alternativ ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 3. a, b, d

  Endast ett korrekt markerat alternativ ger 0 poäng. Två korrekt markerade alternativ ger 1 poäng, och tre korrekt markerade alternativ ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav 2 är korrekta ger 1 poäng, och likaså om alla fyra alternativen markerats. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 4. a, d, e

  Endast ett korrekt markerat svar ger 0 poäng; två korrekt markerade svar ger 1 poäng och tre korrekt markerade svar ger 2 poäng. Tre markerade alternativ, varav två är korrekta, ger 1 poäng. Fyra markerade alternativ, där de tre korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

 5. b, c, d, f

  Endast ett eller två korrekt markerade svar ger 0 poäng; tre korrekt markerade svar ger 1 poäng och fyra korrekt markerade svar ger 2 poäng. Fyra markerade alternativ, varav tre är korrekta, ger 1 poäng. Fem markerade alternativ, där de fyra korrekta svaren ingår, ger också 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger 0 poäng.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svaren på de här frågorna skall lämnas på annat papper.

 1. Första generationens korsning: FF x ff. Alla avkommor i första generationen blir Ff (1p). Andra korsningen: Ff x Ff. Korsningsschema (1p):
    F f

  F

  FF

  Ff

  f

  Ff

  ff

  I ¾ av avkommorna finns den dominanta allelen F. Därför kommer fenotypen ”F” att vara den dominanta F hos ¾ av avkommorna (1p). Endast hos den ¼ av avkommorna som är homozygot recessiv kommer att ha fenotypen ”f” (1p). Därför blir klyvningstalet 3:1.

 2. Eftersom Bengt är färgblind, kommer han att föra vidare anlaget till alla sina döttrar. (1p). Eftersom Annas far var färgblind, bär Anna anlaget (1p). Det betyder att det är 50% chans att hon för vidare anlaget till sina barn (1p). Sammantaget betyder detta att alla deras döttrar kommer att bära på anlaget, och 50% av dem kommer dessutom att vara färgblinda (1p). Vad gäller Annas och Bengts pojkar, kommer 50% av dem att få anlaget (1p) – och därmed bli färgblinda (1p).