Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om kromosomer och arv är sanna? (3p)
  1. Endast homologa kromosomer kan utbyta segment vid överkorsningar.
  2. Zygoter är diploida celler.
  3. Ett locus är den plats på en kromosom, där en viss gen befinner sig.
  4. Eftersom vi människor får en kromosomuppsättning från mamma och en från pappa, kommer vi alltid att vara heterozygota.
  5. En hane med anlaget AaBb korsas med en hona med anlaget AaBb. Endast om generna är kopplade, får vi klyvningstalet 9:3:3:1.
  6. Autosomala kromosomer är kromosomer som bestämmer vilket kön en individ kommer att ha.
 2. Vilka tre av följande påståenden om genotyp och fenotyp är sanna? (3p)
  1. Om röd färg dominerar över vit, kommer en luktärt med röda blommor som korsas med en luktärt med vita blommor alltid att få röda avkommor.
  2. En dominant mutation måste finnas i dubbel uppsättning för att komma till uttryck i fenotypen.
  3. Om en individ är heterozygot för en recessiv mutation, kommer ändå den dominanta genen att uttryckas i fenotypen.
  4. Om röd färg dominerar över vit hos luktärter, kan en luktärt med röda blommor vara både homo- och heterozygot i genen för färg.
  5. Om trind form dominerar över skrynklig hos majskorn, måste ett majskorn med skrynklig form vara homozygot för den recessiva allelen.
  6. Om trind form dominerar över skrynklig, och gul färg över violett färg hos majskorn, kommer ungefär 3/16 av majskornen vid en dihybrid klyvning att vara violetta med skrynklig form.
 3. Vilka tre av följande påståenden om genetiska sjukdomar är sanna? (3p)
  1. Downs syndrom orsakas av en recessiv mutation i dubbel uppsättning.
  2. Vid könsbunden nedärvning är oftast kvinnor drabbade.
  3. Huntingtons sjukdom orsakas av en dominant mutation.
  4. Polygena genetiska sjukdomar innebär att en sjukdom orsakas av flera gener som samverkar.
  5. Om föräldrarna i en familj är drabbade av en polygen genetisk sjukdom är sannolikheten alltid 100% att också barnen kommer att drabbas av sjukdomen.
  6. Det är vanligare att kvinnor bara är bärare av anlaget för färgblindhet, än att de faktiskt är färgblinda.
 1. Cockerspaniel-hundar kan vara antingen svarta eller röda, och de kan vara antingen fläckiga eller helfärgade. Den svarta färgen (S) dominerar över den röda (s), och helfärgat (H) dominerar över fläckigt (h).

  På en kennel lät man två cockerspanielar para sig. Hanen var röd, helfärgad, och honan var svart/vit-fläckig. De fick fem valpar:

  • en helsvart
  • en helröd
  • en svart/vit-fläckig
  • två röd/vit-fläckiga

  Vilka genotyper hade föräldrarna? (1p)

  1. sshh och SShh
  2. ssHh och Sshh
  3. ssHh och SsHh
  4. SsHh och Sshh
  5. SSHH och Sshh
 2. Bilden nedan visar hur anlaget för färgblindhet kan ärvas. Men vilka av personerna i släktträdet kan inte bära på anlag för färgblindhet alls? (1p)

  Hur färgblindhet kan ärvas

  1. Person nummer 2
  2. Person nummer 3
  3. Person nummer 2 och 3
  4. Person nummer 2, 3 och 6
  5. Person nummer 3 och 6
  6. Person nummer 6
 3. Hos bananflugor, Drosophila melanogaster, är genen för färg och genen för vingform kopplade. I genen för färg betecknar den dominanta allelen F grå färg, och den recessiva allelen f svart färg. I genen för vingform betecknar den dominanta allelen V normala vingar och den recessiva allelen v förkrympta vingar.

  Under meiosen hos en hane med genotypen FV, fv sker det vid ett tillfälle (av en slump) en överkorsning mellan anlagen för färg och vingform. Hur många olika slags spermier kommer det då att bildas just med avseende på de här anlagen? (1p)

  1. ett
  2. två
  3. fyra
  4. åtta
  5. sexton

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

  1. En kaninuppfödare lät två fläckiga kaniner para sig. Av de ungar kaninerna fick i sina kullar, var 32 fläckiga och 10 helfärgade. Vilken egenskap är dominant: Fläckig eller helfärgad? Motivera ditt svar! (2p)
  2. Fenylketonuri (PKU) är en allvarlig genetisk sjukdom som leder till att den drabbade blir kraftigt utvecklingsstörd. Sjukdomen beror på en recessiv gen (p), och bryter bara ut hos recessiva homozygoter. Hur stor andel av barnen bör drabbas av sjukdomen om två föräldrar med genotyperna Pp respektive pp får barn? Rita ett korsningsschema och motivera ditt svar med hjälp av det! (2p)
  3. Bilden nedan visar ett förenklat släktträd för det engelska kungahuset. De fyllda kvadraterna är blödarsjuka män och de fyllda cirklarna är anlagsbärande kvinnor (ingen av kvinnorna i figuren är blödarsjuka, även om de bär på anlaget).
   Släktträd - hemofili - engelska kungahuset.
   1. Vilken typ av nedärvning är detta: Autosomal eller könsbunden, dominant eller recessiv? Motivera ditt svar! (4p)
   2. Prins Charles är son till drottning Elizabeth II och Philip, längst ner till vänster i bilden. Hur kommer det sig att inte förekommer blödarsjuka i det engelska kungahuset numera? (2p)