Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Slutprov i Biologi A ht2006 - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 36,0
Medel:  
G: 12,5
VG: 23,5
MVG: 30,5

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

Alla tre korrekt inringade alternativ ger 2 poäng. Två korrekt inringade svar ger 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger noll poäng. (Fyra markerade alternativ, varav tre är korrekta, ger 1 poäng, för den toker som inte fattat att det bara ska vara tre alternativ!)

 1. a, c, e.
 2. a, b, f.
 3. c, d, e.
 4. b, c, d.
 5. a, c, d.
 6. a, b, d.
 7. b, e, f.
 8. c, d, f.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

 1. Eftersom Bengt är färgblind, kommer han att föra vidare anlaget till alla sina döttrar. (1p). Eftersom Annas far var färgblind, bär Anna anlaget (1p). Det betyder att det är 50% chans att hon för vidare anlaget till sina barn (1p). Sammantaget betyder detta att alla deras döttrar kommer att bära på anlaget, och 50% av dem kommer dessutom att vara färgblinda (1p). Vad gäller Annas och Bengts pojkar, kommer 50% av dem att få anlaget (1p) – och därmed bli färgblinda (1p).
  1. AUG CGG ACU GAC UAG

   1 poäng för rätt basparning (-0,5 för varje felaktigt parad bas); ytterligare 1 poäng för att använda U i stället för T (-0,5 för varje T).

  2. 0,5p för varje korrekt använt begrepp.
  3. Met-Arg-Thr-Val

   -0,5 för varje felaktig aminosyra.

   -0,5 för ”-stopp”

  4. Troligtvis får det inga följder alls (1p), då ett byte t.ex. A→T får till följd att vi får tripletten TGT, som transkriberas till ACA. Detta kodon kodar fortfarande för aminosyran Thr (threonin), så därför får det förmodligen ingen betydelse för cellen (1p). Detta gäller oavsett vilken den ”nya” kvävebasen blir (1p).

   (En allmän diskussion om mutationer ger 1 poäng.)

| ▶

 

   

Också intressant: