Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Luften vi andas

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur jordens växthuseffekt uppstår. 
     
 1. Jag kan förklara varför växthuseffekten är både bra och dålig
     
 1. Jag kan förklara hur människans beteende påverkar jordens växthuseffekt. 
     
 1. Jag kan redogöra för UV-strålningens effekter på livet på jorden. 
     
 1. Jag kan förklara ozonets funktion både högt uppe i atmosfären och nära marken. 
     
 1. Jag kan redogöra för hur ozonhålet uppstod och hur det är på väg att repareras igen. 
     

Miljögifter och nedskräpning

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad en tungmetall är. 
     
 1. Jag kan ge exempel på några tungmetaller, deras förekomst, och hur de påverkar människan och naturen.
     
 1. Jag kan skilja gulsparvens läte från grönfinkens. 😉
     
 1. Jag kan förklara vad bioackumulation är. 
     
 1. Jag kan ge exempel på några klorerade kolväten, deras förekomst, och hur de påverkar människan och naturen. 
     
 1. Jag kan redogöra för varför man inte bör kasta aluminiumburkar i naturen. 
     
 1. Jag kan redogöra för varför man inte bör kasta plast i naturen. 
     

Ekosystemtjänster

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad ekosystemtjänster är, och varför de är viktiga för både människan och naturen i övrigt. 
     
 1. Jag kan ge exempel på understödjande ekosystemtjänster, och förklara hur de påverkar både människan och naturen i övrigt. 
     
 1. Jag kan ge exempel på reglerande ekosystemtjänster, och förklara hur de påverkar både människan och naturen i övrigt. 
     
 1. Jag kan ge exempel på kulturtjänster, och förklara hur de påverkar både människan och naturen i övrigt. 
     
 1. Jag kan ge exempel på tillgodoseende ekosystemtjänster, och förklara hur de påverkar både människan och naturen i övrigt. 
     

Biologisk mångfald

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad biologisk mångfald innebär. 
     
 1. Jag kan redogöra för etiska skäl till att biologisk mångfald är viktigt. 
     
 1. Jag kan redogöra för ekologiska skäl till att biologisk mångfald är viktigt. 
     
 1. Jag kan redogöra för ekonomiska skäl till att biologisk mångfald är viktigt. 
     
 1. Jag kan redogöra för estetiska skäl till att biologisk mångfald är viktigt. 
     
 1. Jag kan redogöra för några hot mot den biologiska mångfalden, och på vilket sätt de kan motverkas.