Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

kursschemaHoppa direkt till aktuell vecka.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v. Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)
Torsdag
90 min lab./lektion i C43 (8:10–9:40)

33

17 aug

 • Läsårsstart! 😈

18 aug

Välkomstdag

 • Välkomstaktivitet för år 1 kl 15

34

24 aug

25 aug

35

31 aug

1 sep

36

7 sep

8 sep

v. Tisdag
Provtid (14:10–16:10)
Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)
Torsdag
90 min lab./lektion i C43 (8:10–9:40)

37

14 sep

15 sep

 • Ven NA22cd

38

21 sep

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

22 sep

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

Magnus i Stock­holm denna dag.

 • 9. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för prov 1

39

27 sep

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

 • Prov 1

28 sep

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

29 sep

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

40

5 okt

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

Fo­to­gra­fe­ring

6 okt

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

Fotografering

v. Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)
Torsdag
90 min lab./lektion i C43 (8:10–9:40)

41

12 okt

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

13 okt

[Magnus lä­rar­stu­dent.]

42

19 okt

Prov 1 språk 1,3 (skriva, prata)

20 okt

Prov 1 språk 2,4 (skriva, prata)

43

26 okt

27 okt

44

2 nov

 • Höstlov! 🍁🍂

3 nov

 • Höstlov! 🍁🍂
v. Tisdag
Provtid (14:10–16:10)
Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)
Torsdag
90 min lab./lektion i C43 (8:10–9:40)

45

9 nov

10 nov

46

16 nov

KU-dag

 • Pröv­ningar
 • Ut­bild­ning elev­råd (?)

17 nov

47

23 nov

Prov 2 språk 1, 3 (skriva, prata)

24 nov

 • 24. Re­pe­ti­tions­lek­tion inför Prov 2.

48

29 nov

Magnus even­tu­ellt EFK denna tid.

 • Prov 2

30 nov

NP Eng 5, Eng pro­fil. Delprov B

1 dec

v. Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)
Torsdag
90 min lab./lektion i C43 (8:10–9:40)

49

7 dec

8 dec

50

14 dec

NP Ma 2c 09:00–14:00 (–16) (fåtal snabb­matte)

15 dec

Musikhjälpen

 • NP Ma 1c alla NA22 9–14 (–16). Läser efter schema från 14:30
 • Ingen biologi idag p.g.a. NP Ma1c.

51

21 dec

 • Julavslutning! 🎅

22 dec

 • Jullov! 🎅

52

28 dec

 • Jullov! 🎅

29 dec

 • Jullov! 🎅
v. Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)
Torsdag
90 min lab./lektion i C43 (8:10–9:40)

1

4 jan

 • Jullov! 🎅

5 jan

 • Jullov! 🎅

2

11 jan

12 jan

 

Period 2

v. Måndag
90 min lab./lektion i D41 (13:35–15:05)
Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)

3

16 jan

18 jan

Musikalpremiär

4

23 jan

25 jan

v. Måndag
90 min lab./lektion i D41 (13:35–15:05)
Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)

5

30 jan

1 feb

6

6 feb

Projekt: Att påverka med estetik (APME)

8 feb

Projekt: (APME)

7

13 feb

Projekt: (APME)

15 feb

Projekt: (APME)

8

20 feb

 • Sportlov! ⛷⛸🎿

22 feb

 • Sportlov! ⛷⛸🎿
v. Måndag
90 min lab./lektion i D41 (13:35–15:05)
Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)
Fredag
120 min provtid (14:10–16:10)

9

27 feb

Projekt: (APME)

1 mars

Projekt: (APME)

10

6 mars

Projekt: (APME)

 • Repetitionslektion inför prov 3

8 mars

KU-dag

 • Prövningar

10 mars

 • Prov 3

11

13 mars

Projekt: (APME)

15 mars

Projekt: (APME)

12

20 mars

D-dag, UVS

 •  

22 mars

Projekt: (APME)

 • År1: Världsvattendag
  År2: Friluftsdag
  År3: Eng7
v. Måndag
90 min lab./lektion i D41 (13:35–15:05)
Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)

13

27 mars

29 mars

14

3 apr

 • Påsklov! 🐣⛪

5 apr

 • Påsklov! 🐣⛪

15

10 apr

 • Annandag påsk! 🐣⛪

12 apr

16

17 apr

19 apr

v. Måndag
90 min lab./lektion i D41 (13:35–15:05)
Tisdag Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)

17

24 apr

 • 52. Repetitionslektion inför gemensamt prov Biologi 1

26 apr

 • 53. Repetitionslektion inför gemensamt prov Biologi 1
 • Koll: Ekosystemburk

18

1 maj

 • Första maj! 😊

2 maj

 • Gemensamt prov biologi 1 (fm)

3 maj

19

8 maj

10 maj

20

15 maj

17 maj

 v. NA22cd –Måndag
90 min lab./lektion i D41 (13:35–15:05)
Tisdag Onsdag
90 min lab./lektion i D42 (11:40–13:10)

21

22 maj

OBS: Besök från Framhaldsskólinn á Húsavík, Island!

23 maj

 • NA22c på exkursion till Krankesjön. Avfärd från Arkivgatan kl. 8:15. CSv ansvarar. Magnus följer ej med.

24 maj

KU-dag

22

29 maj

30 maj

 • NA22d på exkursion till Lomma. Cykling/egen transport. MGr och MTh ansvarar. Magnus följer ej med.

31 maj

 • 61. NA20d på exkursion i Lomma (forts.). Magnus ansluter eventuellt.

23

5 juni

 • Nationaldagsafton! 😊

7 juni

 • 62. Rapportskrivning (ekosystemburk).

24

12 juni

 • Läromedelsåterlämning år 1 + 2
 • 63. Avslutning av kursen

14 juni

 • Sommaravslutning! 🌻🎶