Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

kursschemaHoppa direkt till aktuell vecka.

Litteratur: Henriksson, A.: Iris Biologi 1; Brynhildsen L. m.fl.: Insikt Biologi 1

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v. Tisdag
85 min. lab­/lek­tion
Onsdag
80 min. lab­/le­ktion
Torsdag
90 min. lab­/lek­tion
Fredag
85 min. lab­/lek­tion
34 18-aug 19-aug 20-aug 21-aug
35 25-aug
 • 5. Ka­pi­tel 8. Liv och mil­jö i sam­spel. Bio­sfär­en. Vad är eko­lo­gi? (s. 223-226)
26-aug 27-aug 28-aug
36 01-sep 02-sep
 • 10. Ka­pi­tel 9. Sven­ska eko­sys­tem. Sve­ri­ges växt­re­gi­on­er. Svensk natur efter is­ti­den. Eko­lo­gisk suc­ces­sion. (s. 263-272)
03-sep
 • Klassens dag
04-sep
v. Tisdag
85 min. lab­/lek­tion
Onsdag
80 min. lab­/le­ktion
Torsdag
90 min. lab­/lek­tion
Fredag
85 min. lab­/lek­tion
37 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep
38 15-sep 16-sep
 • 17. Ka­pi­tel 10. Mil­jö och sam­häl­le. Luften vi andas: Växt­hus­gas­er och klimat. Ozon och UV-strål­ning. (s. 299-305)
17-sep 18-sep
39 22-sep 23-sep
 • 21. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för Prov 1.
24-sep
 • 22. Prov 1: Eko­lo­gi och mil­jö­kun­skap (+ lite celler).
25-sep
40 29-sep 30-sep 01-okt 02-okt
 • 27. Ka­pi­tel 3. Ar­vets bud­bä­ra­re. Mi­tos och me­ios. För­ök­ning. (s. 58-63)
v. Tisdag
85 min. lab­/lek­tion
Onsdag
80 min. lab­/le­ktion
Torsdag
90 min. lab­/lek­tion
Fredag
85 min. lab­/lek­tion
41 06-okt 07-okt
 • KU-dag
08-okt 09-okt
 • 30. Lab 9: Modell­ex­pe­ri­ment i ge­ne­tik
 • Provvecka moderna språk & IV
42 13-okt 14-okt
 • 32. Lab 10: Po­pu­la­tions­ge­ne­tik
15-okt
 • 33. Ka­pi­tel 4. Ge­ne­tik. Tilläm­pad klas­sisk ge­ne­tik. Gen­tek­nik. (s. 86-94)
16-okt
 • 34. Ka­pi­tel 4. Ge­ne­tik. Gen­tek­nik (forts.) (s. 95-104)
 • Ma3c NA2
43 20-okt
 • 35. Lab 11: DNA-ana­lys
21-okt
 • 36. Film 1: "Det gäl­ler li­vet" + Vär­de­rings­öv­ning
22-okt
 • 37. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för prov 2.
23-okt
 • 38. Prov 2: Cel­lens ge­ne­tik och klas­sisk ge­ne­tik.
44 27-okt
 • Höstlov!
28-okt
 • Höstlov!
29-okt
 • Höstlov!
30-okt
 • Höstlov!
v. Tisdag
85 min. lab­/lek­tion
Onsdag
80 min. lab­/le­ktion
Torsdag
90 min. lab­/lek­tion
Fredag
85 min. lab­/lek­tion
45 03-nov 04-nov
 • LU-dag 3:or
05-nov
 • 40. Insikt Ka­pi­tel 2-3. Li­vets ut­veck­ling och his­to­ria. Li­vets träd. (s. 39-47)
06-nov
 • Bi1 NA2
46 10-nov 11-nov 12-nov
 • Ö-dag: UVS
13-nov
47 17-nov
 • KU-dag
18-nov 19-nov 20-nov
 • Ö-dag: UVS
48 24-nov
 • 46. Lab 13: Fossil
25-nov 26-nov 27-nov
 • 49. Lab 14: Stu­di­e­be­sök till bo­ta­nis­ka träd­går­den
v. Tisdag
85 min. lab­/lek­tion
Onsdag
80 min. lab­/le­ktion
Torsdag
90 min. lab­/lek­tion
Fredag
85 min. lab­/lek­tion
49 01-dec 02-dec 03-dec 04-dec
50 08-dec
 • 54. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för prov 3.
09-dec
 • 55. Prov 3: Li­vets ut­veck­ling och his­to­ria
10-dec 11-dec
 • NP Ma3bc
51 15-dec 16-dec 17-dec 18-dec
 • Halv Ö-dag, julavslutning
52 22-dec
 • Jul­lov! o<:-)
23-dec
 • Jul­lov! o<:-)
24-dec
 • Jul­lov! o<:-)
25-dec
 • Jul­dag­en!
 • Jul­lov! o<:-)
v. Tisdag
85 min. lab­/lek­tion
Onsdag
80 min. lab­/le­ktion
Torsdag
90 min. lab­/lek­tion
Fredag
85 min. lab­/lek­tion
53 29-dec
 • Jul­lov! o<:-)
30-dec
 • Jul­lov! o<:-)
31-dec
 • Ny­års­af­ton!
 • Jul­lov! o<:-)
01-jan
 • Ny­års­dag­en!
 • Jul­lov! o<:-)
1 05-jan
 • Jul­lov! o<:-)
06-jan
 • Tret­ton­dag­en!
 • Jul­lov! o<:-)
07-jan
 • KU-dag
08-jan
2 12-jan 13-jan
 • 62. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för slut­prov.
14-jan
 • 63. Slut­prov
 • Fy1 NA1 (fr. kl. 10:00)
15-jan
 • 64. Av­slut­ning av kur­sen