Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur en begreppskarta är uppbyggd. Hur en begreppskarta är uppbyggd.

 1. Ni delas in i lag, 4-5 personer/lag
 2. Varje lag skall göra en begreppskarta
  1. Skriv varje begrepp på PostIt-lappar
   1. Skriv stort – skall kunna läsas på 1,5 meters avstånd
  2. Klistra upp lapparna på ”blädderblockspapper”
   1. Det smarta med PostIt-lappar: De kan flyttas runt och klistras om!
  3. Gör pilar med förklarande text på vanligt vis.
  4. Tejpa upp begreppskartan på väggen här i klassrummet!
  5. Tid för detta: 40 minuter
 3. Vernissage
  1. Ni skall alla gå runt och titta på varandras begreppskartor, och bedöma dem.
  2. Lagledaren stannar kvar vid sitt lags karta, för att kunna förklara den för den som har frågor/kommentarer
   1. Lagledaren skall också gå runt och titta på de andra lagens begreppskartor. Ni får själva ordna med ”avlösningsschema” e.dyl.
  3. Ni skall bedöma varandras begreppskartor efter:
   1. Tid: Satt kartan uppklistrad i tid?
   2. Tydlighet
    1. Går texten att läsa?
    2. Går pilarna att följa?
    3. Är de olika begreppen förklarade?
   3. Kunskap
    1. Kan ”kartmakarna” ämnet?
    2. Har ”kartmakarna” fått med alla ledord?
    3. Finns det några felaktigheter i begreppskartan?
  4. Tid för vernissage: 20 minuter
 4. Röstning
  1. Innan röstning får vardera lagledare möjlighet att ytterligare kommentera sitt egets lags begreppskarta
  2. Alla får rösta 1 (en) gång, på den begreppskarta de bedömde vara bäst enligt kriterierna ovan.
  3. Man får – naturligtvis – inte rösta på sin egen karta!
  4. Eventuell utslagsröst: Eder lärare! 😊
 5. Prisutdelning
  1. Förstapriset består av 5% extra på nästa skrivning, samt varsin klubba! 😋
  2. Vissa kommer även att få ”Juryns pris”! 😉

Ledord till begreppskartetävlingen

DNA

Pro­te­in(er)

Pro­te­in(er)

Kro­mo­som(er)

Nuk­le­o­som

Arv (Ärvs)

Rep­li­ka­tion

Rep­li­ka­tions­gaf­fel

DNA-he­li­kas

DNA-po­ly­me­ras

RNA-primer(s)

Single-strand-bin­dan­de pro­te­i­ner

Start­punkt(er)

DNA-sträng(ar)

DNA-sträng(ar)

Adenin

Cytosin

Guanin

Tymin

Baspar

His­ton(er)

Cell­cy­kel(n)

In­ter­fas

G1-fas

S-fas

G2-fas

Pro­fas

Me­ta­fas

Ana­fas

Te­lo­fas

Del­nings­kro­mo­som

Sys­ter­kro­ma­ti­der