Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Kromosomerna innehåller arvssubstansen, DNA. Att studera kromosomer i delningsfasen (s.k. delningskromosomer) i mikroskop är därför ett viktigt inslag i genetiskt arbete.

Tillväxt i t.ex. en rot innebär att cellerna delar sig igen och igen. Vid celldelningen får varje dottercell samma antal kromosomer som modercellen. Hur detta går till studeras i mitosen

I den här laborationen ska du studera hur celldelningen går till i rotspetsar från lök, Allium cepa.

Gul lök. Gul lök.

Särskilda förberedelser

 • Rensa bort gamla rötter från lökarnas undersida m.h.a. en skalpell
 • Sätt lökarna i provrör/E-kolvar/bägare så att lökens undersida precis når ner i vattnet 2-3 dagar innan laborationen
 • Använd kranvatten, inte destillerat/avjonat vatten.

Materiel

 • lökrotspetsar
 • urglas
 • värmeskåp, 60 °C
 • objektglas
 • täckglas
 • glasstav
 • skyddsglasögon
 • pincett
 • färglösning av acetoorcein (2% orcein i 45% HAc)
 • fixeringsvätska (Acetoorcein:1M HCl 9:1)
 • filterpapper
 • ev. suddgummi
 • mikroskop
 • ev. underläggspapper

Gör såhär

 1. Ta av 1-2 hela lökrötter med pincett. Lägg märke till vilket som är spetsen på roten – du behöver veta det när du väl tittar på ditt preparat.
 2. Lägg rötterna på ett urglas. Skär av spetsen (2-3 mm) och behåll den.
 3. Droppa på fixeringsvätska så att rotspetsarna täcks.
 4. Värm urglaset i värmeskåpet (60 °C) i 5 minuter.
 5. För över rotspetsarna till ett objektglas med hjälp av pincett.
 6. Tillsätt 1 (en) droppe färglösning av färglösning av acetoorcein på rotspetsarna på objektglaset.
 7. Mosa försiktigt rotspetsarna med (den rundade änden på) en glasstav.
 8. Värm återigen objektglaset med rotspetsarna någon minut.
 9. Lägg ett täckglas över de färgade rotspetsarna. Lägg ett filterpapper över täckglaset och pressa ordentligt (men gnugga ej!) med hela tummen eller med hjälp av t.ex. ett suddgummi.
 10. Låt en droppe acetoorceinlösning sugas in under täckglaset för att fylla ut ev. luftbubblor. Lägg in objektglaset i mikroskop och studera de nu rödfärgade cellkärnorna och kromosomerna. Leta efter celler i olika delningsstadier: Profas, metafas, anafas och telofas. De flesta cellerna befinner sig troligen i interfas, men med lite envishet (och lite tur) kan man hitta de flesta delningsstadierna. Hittar man inga delningsstadier alls gör man ett nytt preparat med rotspetsar från en annan lök.

Exempel på ett lyckat lökpreparat. Exempel på ett lyckat lökpreparat.

Riskanalys

Acetoorcein både luktar starkt och är frätande. Därför ska labrock och skyddsglasögon bäras under hela laborationen. P.g.a. lukten bör den också utföras i dragskåp eller under draghuv.

Redovisning

Fotografera av cellerna i de olika stadierna med din mobiltelefon eller med en annan kamera. Klistra in dem i ett PowerPoint-dokument, och skriv till pilar och sätt in textrutor, så att man kan se de olika celltyperna.