Den genetiska koden

Kvävebas 1
Kvävebas 2
Kvävebas 3
U C A G
U Fenylalanin (Phe, F)
UUU Fenylalanin (Phe, F)
Serin (Ser, S)
UCU Serin (Ser, S)
Tyrosin (Tyr, Y)
UAU Tyrosin (Tyr, Y)
Cystein (Cys, C)
UGU Cystein (Cys, C)
U

Fenylalanin (Phe, F)
UUC Fenylalanin (Phe, F)

Serin (Ser, S)
UCC Serin (Ser, S)

Tyrosin (Tyr, Y)
UAC Tyrosin (Tyr, Y)

Cystein (Cys, C)
UGC Cystein (Cys, C)

C

Leucin (Leu, L)
UUA Leucin (Leu, L)

Serin (Ser, S)
UCA Serin (Ser, S)

UAA Stopp UGA Stopp A

Leucin (Leu, L)
UUG Leucin (Leu, L)

Serin (Ser, S)
UCG Serin (Ser, S)

UAG Stopp Tryptofan (Trp, W)
UGG Tryptofan (Trp, W)
G
  U C A G  
C Leucin (Leu, L)
CUU Leucin (Leu, L)
Prolin (Pro, P)
CCU Prolin (Pro, P)
Histidin (His, H)
CAU Histidin (His, H)
Arginin (Arg, R)
CGU Arginin (Arg, R)
U
Leucin (Leu, L)
CUC Leucin (Leu, L)

Prolin (Pro, P)
CCC Prolin (Pro, P)

Histidin (His, H)
CAC Histidin (His, H)

Arginin (Arg, R)
CGC Arginin (Arg, R)
C
Leucin (Leu, L)
CUA Leucin (Leu, L)
Prolin (Pro, P)
CCA Prolin (Pro, P)
Glutamin (Gln, Q)
CAA Glutamin (Gln, Q)
Arginin (Arg, R)
CGA Arginin (Arg, R)
A
Leucin (Leu, L)
CUG Leucin (Leu, L)
Prolin (Pro, P)
CCG Prolin (Pro, P)
Glutamin (Gln, Q)
CAG Glutamin (Gln, Q)
Arginin (Arg, R)
CGG Arginin (Arg, R)
G
  U C A G  
A Isoleucin (Ile, I)
AUU Isoleucin (Ile, I)
thr
ACU Treonin (Thr, T)
Asparagin (Asn, N)
AAU Asparagin (Asn, N)
Serin (Ser, S)
AGU Serin (Ser, S)
U

Isoleucin (Ile, I)
AUC Isoleucin (Ile, I)

thr
ACC Treonin (Thr, T)

Asparagin (Asn, N)
AAC Asparagin (Asn, N)

Serin (Ser, S)
AGC Serin (Ser, S)
C

Isoleucin (Ile, I)
AUA Isoleucin (Ile, I)

thr
ACA Treonin (Thr, T)

lys
AAA Lysin (Lys, K)
Arginin (Arg, R)
AGA Arginin (Arg, R)
A
Metionin (Met, M)
AUG Start, Metionin (Met, M)
thr
ACG Treonin (Thr, T)
lys
AAG Lysin (Lys, K)
Arginin (Arg, R)
AGG Arginin (Arg, R)
G
  U C A G  
G Valin (Val, V)
GUU Valin (Val, V)
Alanin (Ala, A)
GCU Alanin (Ala, A)
Aspartat (Asp, D)
GAU Asparaginsyra (Asp, D)
Glycin (Gly, G)
GGU Glycin (Gly, G)
U

Valin (Val, V)
GUC Valin (Val, V)

Alanin (Ala, A)
GCC Alanin (Ala, A)

Aspartat (Asp, D)
GAC Asparaginsyra (Asp, D)

Glycin (Gly, G)
GGC Glycin (Gly, G)

C

Valin (Val, V)
GUA Valin (Val, V)

Alanin (Ala, A)
GCA Alanin (Ala, A)

Aspartat (Asp, D)
GAA Asparaginsyra (Asp, D)

Glycin (Gly, G)
GGA Glycin (Glu, G)

A

Valin (Val, V)
GUG Valin (Val, V)

Alanin (Ala, A)
GCG Alanin (Ala, A)

Aspartat (Asp, D)
GAG Asparaginsyra (Asp, D)

Glycin (Gly, G)
GGG Glycin (Glu, G)

G

Anmärkning

Den här övningen har jag inte hittat på själv, utan fått från Karl-Johan Wettermark på Polhemskolan i Lund. Jag har dock arbetat om den och anpassat den efter mina behov.