Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Demonstration: Cellandning hos gula ärtor

Gula ärter.Inledning

Gula ärter.Gula ärter. I kolets kretslopp ingår att organismer avger koldioxid till atmosfären via cellandning. I det här demonstrationsförsöket undersöks i vilken utsträckning en levande organism gör detta.

Material

 • Två bägare, 100ml
 • Avjonat vatten
 • Fenolftalein
 • NaOH-lösning (utspädd, 2,5M kan vara lagom)
 • Torkade gula ärtor

Gör såhär

 1. Fyll en bägare med avjonat vatten och tillsätt några droppar fenolftalein.
 2. Tillsätt natriumhydroxidlösning droppvis tills vätskan färgas röd-lila.
 3. Fördela vätskan på de två bägarna
 4. Häll i ett lager gula ärtor i den ena bägaren
 5. Analysera vätskornas utseende efter 30 minuter.

Frågor att besvara

 1. Vad fyller fenolftaleinet för funktion?
 2. Beskriv hur vätskan i bägarna ser ut efter 30 minuter.
 3. Vad beror skillnaden i bägarna på? Förklara både med biologiska och kemiska begrepp.

Riskanalys

Natriumhydroxid är frätande. Torkade gula ärtor kan ge allergisk reaktion hos den som är kraftigt allergisk mot jordnötter och ärtor.

Anmärkning

Den här övningen har jag inte kommit på själv, utan läst om i Björndahl m.fl.: Biologi 1 Lärarhandledning (Liber). Jag har dock bearbetat den så att den passar mina behov.

 

 

Också intressant: