Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ekosystem. Abiotiska och biotiska faktorer

Testa dig själv

 1. Vilka av följande faktorer som påverkar ett ekosystem är biotiska?

  Alternativ

  1. Ljus
  2. Växtsamhällen
  3. Nederbörd
  4. Konsumenter
  5. pH
 2. Vilka av följande organismer betraktas som producenter?

  Alternativ

  1. Ett äppelträd
  2. Blåstång
  3. En ko
  4. En champinjon
 3. En bonde äter en hamburgare med bacon, ost, sallad, lök och dressing. Både nöt- och grisköttet kommer från hans egen gård, liksom mjölken som osten är gjord på, och grönsakerna. Vilken typ av konsument är bonden?

  Alternativ

  1. Förstahandskonsument
  2. Andrahandskonsument
  3. Tredjehandskonsument
  4. Toppkonsument
  5. Alla alternativen ovan
  6. Han är inte konsument alls, utan producent.

Övningsuppgifter

Skriv svar på de här frågorna i ditt övningshäfte. Du hittar svaren i texten eller videogenomgången på den här sidan eller med hjälp av ledtrådarna.

Frågor på E-nivå

 1. Vad är ekologi? (Ledtrådar)
 2. Vad är ett ekosystem? (Ledtrådar)
 3. Vad är en
  1. abiotisk
  2. biotisk

  faktor? (Ledtrådar)

 4. Skriv ner några
  1. abiotiska
  2. biotiska

  faktorer, som påverkar ett ekosystem! (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Skriv 2–3 meningar som berättar hur population och samhälle hänger samman (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)

Gamla prov

Öva vidare på mina gamla prov i ekologi!

Näringskedjor och näringsvävar

Testa dig själv

 1. I vilken ordning ska nedanstående organismer placeras in i en lämplig näringskedja?

  Organismer

  1. Kanin
  2. Räv
  3. Gräs
 2. Vilken eller vilka av följande organismer är förstahandskonsumenter?

  Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Isbjörn
  4. Häst
  5. Abborre
  6. Människa
 3. Vilken eller vilka av följande organismer är toppkonsumenter?

  Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Isbjörn
  4. Häst
  5. Abborre
  6. Människa
 4. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi direkt från solljuset?

  Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Spigg
  4. Abborre
  5. Människa
 5. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi indirekt från solljuset?

  Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Spigg
  4. Abborre
  5. Människa

Övningsuppgifter

Skriv svar på de här frågorna i ditt övningshäfte. Du hittar svaren i texten eller videogenomgången på förra sidan eller med hjälp av ledtrådarna.

Frågor på E-nivå

 1. Vad är en näringskedja? (Ledtrådar)
 2. Vad är en näringsväv? (Ledtrådar)
 3. Vad är en producent (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 4. Vad är en konsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 5. Vad är en toppkonsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 6. Vad är en destruent? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Skriv ett förslag på en näringskedja som skulle kunna finnas i en svensk skog. (Ledtrådar)
 2. Skriv 3-4 meningar som förklarar på vilket vis hänger näringskedjor och näringsvävar samman. (Ledtrådar)
 3. Skriv 2-3 meningar som förklarar vad som skiljer en förstahandskonsument från en andrahands-/toppkonsument. (Ledtrådar)

Gamla prov

Öva vidare på mina gamla prov i ekologi!

Energiflödet i ekosystemet

Testa dig själv

 1. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi direkt från solljuset?

  Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Spigg
  4. Abborre
  5. Människa
 2. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi indirekt från solljuset?

  Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Spigg
  4. Abborre
  5. Människa

Övningsuppgifter

Skriv svar på de här frågorna i ditt övningshäfte. Du hittar svaren i texten eller videogenomgången på förra sidan eller med hjälp av ledtrådarna.

Frågor på E-nivå

 1. Vad är en trofinivå? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Beskriv en energipyramid som skulle kunna finnas i ett svensk ekosystem. (Ledtrådar)

Gamla prov

Öva vidare på mina gamla prov i ekologi!

Vattnets kretslopp 

– Inga än så länge –

Kolets kretslopp

– Inga än så länge –

Kvävets kretslopp 

– Inga än så länge –

Fosforns kretslopp

– Inga än så länge –

Populationer: Storlek och tillväxt

– Inga än så länge –

Hur ett samhälle utvecklas: Ekologisk succession

– Inga än så länge –

Från berggrund till förna: Skogen som ekosystem

– Inga än så länge –

Sjön som ekosystem

– Inga än så länge – 

Havet som ekosystem

– Inga än så länge –

Klimat & biom

– Inga än så länge –