Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Vi har en rätt så fin samling fågelägg och uppstoppade fåglar på Spyken. I den här övningen ska du undersöka några fågelägg och fåglar, och koppla samman det med fåglarnas levnadssätt och beteende.

Material

 • Ägg från skolans äggsamling
 • Uppstoppade fåglar
 • Undersökningshandskar (vinyl eller bomull)
 • Kamera eller mobilkamera
 • Dator eller telefon med internetuppkoppling

En del av Spykens äggsamling.En del av Spykens äggsamling.

Gör såhär

 1. Välj ut tre olika ägg ur samlingen. Försök välja tre ägg som skiljer sig mycket åt med avseende på form, färg och storlek.
  • Du får inte röra äggen utan att ha på dig undersökningshandskar! Äggen är mycket ömtåliga, och naturliga syror på dina händer och fingrar fräter sakta men säkert äggen och sliter på dem.
 2. Fotografera äggen. Ta några stycken bilder av varje ägg, så att du får så många bra bilder som möjligt. Notera vilken fågelart äggen kommer ifrån.
 3. Leta upp motsvarande uppstoppade fågel i skolans fågelsamling.
 4. Fotografera fåglarna som är "föräldrar" till de ägg du valt.
 5. Läs på Wikipedia eller NE.se om de fåglar du valt.

Redovisning

Klistra in dina bilder i ett dokument och besvara följande frågor:

 1. Hur är fågelns levnadssätt (boplats, utbredning, föda, kullstorlek med mera)?
 2. Hur avspeglas fågelns levnadssätt på äggets form, färg, storlek med mera?

Riskanalys

Den här övningen är inte riskfylld.