Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ju närmare släkt två organismer är, desto mer av sitt DNA delar de också med varandra. Som du vet, kodar DNA-molekylen för protein, och vilken DNA-sekvensen är bestämmer vilken aminosyrasekvensen i proteinet blir. Därför kan man också jämföra aminosyrasekvensen i olika proteiner för att se hur pass nära släkt de är med varandra.

I cellens mitokondrier finns det ett enzym som heter Cytokrom C. Det har till uppgift att hjälpa till när glukos ska förbrännas i cellen. I den här övningen ska du jämföra Cytokrom C-sekvensen för några olika arter. Med hjälp av dem ska du sätta in arterna i ett släktträd, som visar hur nära släkt de olika arterna är med varandra.

Gör såhär

Jämför aminosyrasekvensen för några arter

 1. Öppna dokumentet "Aminosyrasekvensen i Cytokrom C för 19 olika arter".
 2. Välj ut fem olika arter som ni vill jämföra.
 3. Välj två organismer av dessa som du jämför med varandra.
 4. Jämför HELA aminosyrasekvensen för de båda arterna, och markera alla ställen där de skiljer sig åt. Se bilden nedan för att se hur man gör.

Exempel på jämförelse av aminosyrasekvenser.

 1. Räkna och skriv ner hur många skillnader du hittar mellan de två organismerna.

  Exempel:
  Kyckling & jäst: 46
 2. Dela med dig av dina data till resten av klassen, och fyll gemensamt i tabell 1. Byt ut "Art 1", "Art 2" osv. mot de arter ni själva valde. Ta bort de rader och kolumer som blir över, om ni valde färre än 12 arter.
Tabell 1. Antal skillnader i aminosyrasekvensen i Cytokrom C hos några olika arter
  Art 1

Art 2

Art 3

Art 4

Art 5

Art 1

0        

Art 2

 

0

     

Art 3

   

0

   

Art 4

     

0

 

Art 5

       

0

Gör ett släktträd (kladogram) med hjälp av de data ni har i Tabell 1.

 1. De arter som är närmast släkt med varandra, är också de som har lägst antal skillnader i aminosyrasekvensen. Rita in dessa på de kortaste grenarna i släktträdet.

  Exempel:

  art-1-art-2
 2. Rita in de arter som är näst närmast släkt med varandra på de två näst kortaste grenarna på släktträdet.

  Exempel:

  art-3-art-4
 3. Kombinera ihop de fyra grenar du har till ett enda släktträd.
 4. Fortsätt att jämföra arterna med varandra, och rita in dem i släktträdet. 

Frågor att besvara

 1. Jämför ditt släktträd med dina kompisars. Skiljer de sig åt? Vad finns det för skäl till att de gör det?
 2. Hur många skillnader finns i det i aminosyrasekvensen för Cytokrom C hos människa och hos rhesusapa?
 3. Gör ett släktträd för människa, rhesusapa och häst.
 4. Hur många skillnader i aminosyrasekvensen för Cytokrom C tror du finns hos
  1. människa och schimpans?
  2. rhesusapa och schimpans?
 5. Vad för annan information än släktträdet använde du för att komma fram till svaren i fråga 3?
 6. Vad kan man mer använda för information för att avgöra hur organismer är släkt med varandra? Ange minst tre saker.
 7. Förklara varför arter som är närmare släkt med varandra har en aminosyrasekvens för Cytokrom C som liknar varandra mera?