Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varje grupp behöver

 • 30 svarta fjärilar (små bitar av svart papper)
 • 30 Storspräckliga fjärilar (små bitar av tidningspapper med feta rubriker)
 • 30 Småspräckliga fjärilar (små bitar av tidningspapper med artikeltext)
 • Endera av tre olika habitat:
  • Ett "svart habitat", bestående av en bit svart sopsäck, ungefär stort som ett A3-ark
  • Ett "spräckligt habitat", bestående av en bit tidningspapper, ungefär stort som ett A3-ark
  • Ett "vitt habitat", bestående av en bit vitt papper, ungefär stort som ett A3-ark

Bakgrund

I vår fjärilsart finns det tre fenotyper:

 • A1A1: Svart
 • A1A2: Storpräcklig
 • A2A2: Småspräcklig

Allelerna är kodominanta.

I det här försöket ska ni studera hur allelfrekvensen för en population förändras om fjärilarna lever på vitt, spräckligt eller svart underlag.

Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant. Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant.

Gör såhär

 1. Lägg ut ett av underlagen på labbänken framför er.
 2. Lägg ut 10 svarta, 10 storspräckliga och 10 småspräckliga fjärilar på underlaget
 3. Beräkna allelfrekvenserna A1 och A2, och skriv ner dem.
 4. En av er ska nu leka talgoxe!
  1. Stå med ryggen mot habitatet.
  2. På en given signal, vänd dig om och plocka första bästa fjäril från habitatet! Den fjärilen är nu uppäten, och får inte vara med längre.
  3. Gör om proceduren 10 gånger.
 5. Nu är det dags för parning!
  1. För varje två av någon typ av fjäril, lägger ni dit en till av samma typ. Om ni t.ex. har 4 svarta fjärilar kvar, lägger ni till 2 svarta fjärilar.
  2. Om ni har udda antal fjärilar kvar, så dividera det talet med 2 och avrunda till närmaste jämna tal. Så många nya fjärilar lägger ni till.
  3. Exempel: Ni har 9 småspräckliga fjärilar kvar. 9/2 = 4,5 ≈ 4. (4,5 avrundas till närmaste jämna tal, vilket är 4.) Därför lägger ni till 4 småspräckliga fjärilar. Det gör ingenting om den totala mängden fjärilar blir mer eller mindre än 30; det går ändå bra att beräkna allelfrekvenserna.
 6. Beräkna de nya allelfrekvenserna A1 och A2, och skriv ner dem.
 7. Upprepa steg 4-6 tills allelfrekvenserna verkar ha stabiliserats.
 8. Rita ett diagram, som visar hur allelfrekvenserna förändras med tiden. Skriv laborationsrapport, där diagrammet ingår som resultat, och lämna rapporten senast om en vecka!