Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Det här är en laborativ uppgift framtagen för att öva dig i att använda den naturligvetenskapliga metoden. Du får ett problem att lösa, och ska designa ett enkelt experiment som kan ge dig svaret på frågan.

Du ska också ställa en hypotes, d.v.s. fundera över vad resultatet av ditt experiment kan tänkas bli, och varför.

Äggets anatomi. Luftfickan syns vid 14. Äggets anatomi. Luftfickan syns vid 14.

Uppgift

I alla ägg finns det en liten luftficka, ofta i botten av ägget. Frågan är: Blir den luftfickan större eller mindre när ett ägg åldras? Vid laborationstillfället kommer du att få ett "gammalt" och ett alldeles färskt ägg som du kan använda.

Du får själv bestämma hur du vill gå till väga för att lösa uppgiften. Till ditt förfogande står biologilabbet och dess materiel.

Laborationsrapport

Ska skrivas, se särskild instruktion. Ni kommer att jobba två och två, eventuellt tre och tre. Alla skall lämna in labrapport, men det går bra att samarbeta!