Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Uppgift

Ett ägg, som man lägger i vanligt kranvatten, sjunker till botten. Om man tillför salt till vattnet, ökar dess densitet, och vid en viss salthalt flyter ägget. Er uppgift är att bestämma denna salthalt.

Ni får själva bestämma hur ni vill gå till väga för att lösa uppgiften. Till ert förfogande står biologilabbet och dess materiel.

Flyter de eller flyter det inte? Flyter de eller flyter det inte?

Laborationsrapport

Ska skrivas, se separat papper. Ni kommer att jobba två och två, eventuellt tre och tre. Alla skall lämna in labrapport, men det går bra att samarbeta! Labrapporten ska vara mig till handa senast kl. 24.00 den 3 sept. 2001.