Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Cellbiologi (Biologi 1)

cellbiologiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Arké
 • Bakterie
 • Eukaryot cell
 • Cellteorin
 • Vetenskaplig metod
 • Protein
 • Nukleinsyra
 • Polysackarid
 • Fett
 • Fosfolipid
 • Cell
 • Cellmembran
 • Cellvägg
 • Cellkärna
 • ATP
 • Kemotrof
 • Fototrof
 • Autotrof
 • Heterotrof
 • Cellandning
 • Fotosyntes
 • Kloroplast

Du ska också kunna:

 • Använda ett ljusmikroskop.
 • Identifiera olika celltyper i mikroskopet.

 

 

Också intressant: