Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Några olika celltyper och cellstrukturer - En eukaryot cell: Amoeba proteus

Artikelindex

En eukaryot cell: Amoeba proteus

Lägg märke till pseudopodierna (utskotten)

Man kan också se dess cellkärna och ett flertal lysosomer

Amoeba proteus. Amoeba proteus.

Proteus” var en grekisk gud, som kunde anta vilken form som helst.

Amoeba proteus lever på ruttnande växtdelar, på botten av sötvattensdammar

 

 

Också intressant: