Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Några olika celltyper och cellstrukturer - Kloroplasten

Artikelindex

Kloroplasten

Bilden visar en transmissionselektronmikroskop-bild (TEM-bild) av en kloroplast.

Tylakoider

Tylakoiderna syns tydligt på den här bilden

Tylakoider är starkt veckade membranstrukturer

På dessa membran sker fotosyntesen!

Kloroplast (TEM-bild). Kloroplast (TEM-bild).

 

 

Också intressant: