Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Några olika celltyper och cellstrukturer - Eukaryot celldelning

Artikelindex

Eukaryot celldelning (Allium cepa )

Bilden visar celler från rotspetsar av sättlök (Allium cepa ), som färgats in med acetoorcein.

Mitos (celldelning) i rotspetsar av lök, <i>Allium cepa</i>. Mitos (celldelning) i rotspetsar av lök, Allium cepa.

Man kan urskilja celler i interfas, profas, metafas och anafas.

 

 

Också intressant: