Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Genreglering

Eller, hur vet cellen att en viss gen ska uttryckas?

Ett enkelt exempel: laktosgener hos E. coli

  • Laktos = mjölksocker

E. coli lever helst på druvsocker (glukos), men kan fixa mjölksocker också, om det krävs.

Ett reglerande protein - repressorn - sitter i vägen på DNA-molekylen

  • RNA-polymeraset kan ej binda in

Hur tillverkningen av enzymet laktas regleras (kraftigt förenklat). Hur tillverkningen av enzymet laktas regleras (kraftigt förenklat).

Laktos i lösningen?

Laktos binder till repressorn

Repressorn ändrar form, släpper från DNA

RNA-polymeraset kan börja transkribera DNA (bilda mRNA)

När mRNA:t bildats, kan proteinerna bildas, som tar hand om laktosen

Laktoshalten i lösningen sjunker

Laktos släpper från repressorn

Repressorn binder åter till DNA

Inget mer DNA transkriberas (här)