Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • DNA-modell

Repetera DNA

 • Var finns det?
  • Hos eukaryoter: I cellkärnan
  • Hos bakterier: I cytoplasman (cellvätskan)
 • Hur är det uppbyggt?
 • Vad har det för uppgifter?
  • Föra arvet vidare
  • Vara mall för proteiner
 • Hur kan det vara mall för proteiner?
  • Via en molekyl som kallas RNA!

Vad är RNA?

 
 • Också en nukleinsyra – liknar DNA!
  • Uppbyggd på i princip samma sätt. Några saker skiljer
  • Något annorlunda kemi (ribos har en syreatom, som deoxiribos saknar)
  • DNA är dubbelsträngat, RNA är enkelsträngat
   • (Detta är i själva verket en ganska grov förenkling, men det duger för Biologi A-kursen. Den som är mer intresserad får lära sig mer i kursen Bioteknik eller till viss del i mikrobiologi.)
  • I DNA ingår kvävebaserna Adenin, Tymin, Guanin och Cytosin. I RNA finns inte Tymin, istället används Uracil.
 • Tre viktiga typer av RNA (Det finns fler än tre typer, även om boken bara tar upp tre stycken!)
  • mRNA
   • messenger-RNA (budbärar-RNA), överför information från DNA i cellkärnan till ribosomerna i ER (OBS! Det står ”cytoplasman” i läroboken, men det är ju bara i bakterier det är så!)
   • Koll: Vad gör ribosomerna?
    • Sköter proteinsyntesen!
  • tRNA
   • transfer-RNA (överförar-RNA), överför aminosyror som sedan sätts ihop till polypeptider – proteiner
  • rRNA
   • ribosomalt RNA, ingår som en viktig beståndsdel i ribosomer