Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Cellgenetik

cellbiologiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

  • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
  • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, DNA-replikation och mutationer.
  • Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Du ska också kunna:

  • Redogöra för DNA-molekylens funktioner på molekylär nivå.
  • Identifiera olika celldelningsstadier i mikroskop.

 

 

Också intressant: