Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

  • cell-modell

Vi ska bilda könsceller (gameter)

  • Dessa måste innehålla halva antalet kromosomer (vara haploid)!
  • Modercellen (ursprungscellen) är diploid = har dubbel kromosomuppsättning (en från mor och en från far).

Meiosens två delar

Meiosen är uppdelad i två delar:

Meios I

  • DNA:t och kromosomerna blandas.

Meios II

  • Fyra haploida celler bildas.

De bildade haploida cellerna mognar sedan ut till färdiga gameter.

Meios I

Interfas I

DNA replikeras (precis som i interfasen i mitosen).

Meios - Interfas IMeios - Interfas I

Profas I

Delningskromosomerna packas.

Homologa delningskromosomer läggs intill varandra.

  • Homologa = samma; en från mor och far.
  • Överkorsningar sker!

Kärnmembranet löses upp.

Meios - Profas IMeios - Profas I

Metafas I

Delningskromosomerna ligger i en metafasplatta.

Fullständig kärnspole har bildats.

Meios - Metafas IMeios - Metafas I

Anafas I

Delningskromosomerna går mot varsin pol.

Meios - Anafas IMeios - Anafas I

Telofas I

Två nya dotterceller, med halva kromosomantalet bildas.

Meios - Telofas IMeios - Telofas I

Hela meios I, animerat:

Meios IMeios I

Cellerna går in i meios II.

Meios II

Profas II

Kärnmembranet löses upp, delningskromosomerna kondenseras.

Meios - Profas IIMeios - Profas II

Metafas II

Delningskromosomerna samlas i metafasplatta.

Meios - Metafas IIMeios - Metafas II

Anafas II

Delningskromosomernas systerkromatider går mot varsin centrosom.

Meios - Anafas IIMeios - Anafas II

Telofas II

Två nya dotterceller har bildats.

Dottercellerna är haploida = har endast en (enkel) kromosomuppsättning.

Meios - Telofas IIMeios - Telofas II

Hela meios II animerat:

Meios IIMeios II