Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram

 • cell-modell

Repetera cellcykeln - rita upp den! 😊

Interfas

G1-fas

Snabb tillväxt

Metabol aktivitet - cellerna "gör det de ska".

Centriolen (centrosomen) kopieras

S-fas

 • "S" som i "Syntes" (av DNA)

DNA:t replikeras

G2-fas

Viss tillväxt

Förberedelse för delning

Delningsfas (mitos)

 1. Profas
 2. Metafas
 3. Anafas
 4. Telofas
 5. Tillbaks till interfas!

Cellcykeln delas in i fyra huvudfaser: G1-, S-, G2- och M-fas. Cellcykeln delas in i fyra huvudfaser: G1-, S-, G2- och M-fas.

Kromosomer, delningskromosomer och systerkromatider

Förväxla dem inte!

 • Kromosom = endast en DNA-sträng
 • Delningskromosom = fördubblad kromosom, ser ut som ett X
 • Delningskromosomen består av två DNA-strängar, som kallas systerkromatider
 • I centrum av X:et i en delningskromosom finns en s.k. centromer

Förväxla inte kromosomen med delningskromosomen och systerkromatiderna!Förväxla inte kromosomen med delningskromosomen och systerkromatiderna!

Mitos

Mitosen i korthet:

o → 0 → 8 → oo 

😉

Interfas

DNA:t kopieras

Interfas

Profas

Kromosomerna kondenseras (packas)

Profas

Kärnmembranet upplöses

Centrosomerna flyttar sig från varandra

Delningskromosomer börjar synas

Metafas

Kärnspole bildas

Delningskromosomerna samlade i ekvatorialplanet (metafasplatta)

Proteintrådar fästade vid delningskromosomernas centromerer

Metafas

Anafas

Systerkromatiderna säras från varandra, vandrar mot varsin pol

Anafas

Telofas och cytokines

Nytt kärnmembran bildas

Cytoplasman snörs av (med hjälp av myosin + aktin); två nya celler bildas

Telofas och cytokines