Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram 

  • DNA-modell 

Kom ihåg…

Proteiner är mycket stora molekyler (makromolekyler):

Modell av ett enzym, alkoholdehydrogenas. Modell av ett enzym, alkoholdehydrogenas.

Proteiner är uppbyggda av långa kedjor av aminosyror

Proteiner är långa kedjor av aminosyror. Proteiner är långa kedjor av aminosyror.

DNA-molekylen har två funktioner: Vara recept för proteiner och föra arvet vidare

Den molekylärgenetiska dogmen.Den molekylärgenetiska dogmen.

Proteinsyntesen i korthet

De tre stegen i proteinsyntesen

  1. DNA-molekylen transkriberas till RNA (informationen i DNA-molekylen skrivs om till RNA)
  2. RNA-molekylen mognar
  3. RNA-molekylen translateras till protein (informationen i RNA-molekylen översätts till protein)

Transkription

RNA-polymeraset sköter tillverkningen av nytt RNA:

  • Binder till DNA-molekylen, och öppnar upp den (transkriptionsbubbla bildas)
  • Sätter in rätt nukleotid på rätt plats
  • Kopplar samman nukleotiderna till en RNA-sträng

I transkriptionsbubblan basparar nukleotider med den öppnade DNA-strängen, och byggs ihop till en RNA-sträng. I transkriptionsbubblan basparar nukleotider med den öppnade DNA-strängen, och byggs ihop till en RNA-sträng.

Basparning

I RNA-molekylen används inte kvävebasen T (tymin). Istället används U (uracil).

DNA parar med i RNA
A U
T A
C G
G C

Nästa steg

  1. Den bildade mRNA-molekylen mognar.
  2. (Den mogna) mRNA-molekylen translateras till protein.

Läs mer

I kursen i Bioteknik går vi ännu in ännu mer på djupet i hur RNA-molekylen bildas.