Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram 

  • DNA-modell 

Splitsning

Nästan alla eukaryota gener genomgår splitsning efter att mRNA-molekylen har bildats. Även en del bakteriella gener splitsas.

Vid splitsning klipps de icke-kodande intronerna bort.Vid splitsning klipps de icke-kodande intronerna bort.

Intron

  • Icke-kodande region, som klipps bort i splitsningen

Exon

  • De kodande regioner som blir kvar efter splitsningen. Kodar för protein.

Intronerna degraderas (bryts ner) efter splitsningen. Nukleotiderna kan återanvändas till att bygga nya RNA-molekyler.

Den mogna mRNA-molekylen går vidare in i translationen.