Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Tre aktörer i translationen:

 1. (Den mogna) mRNA-molekylen – bär på information, som ska översättas till protein
 2. tRNA-molekyler – bär på aminosyror
 3. Ribosomen – Sköter själva syntesen, d.v.s. kopplar ihop aminosyrorna

Initiering (start) av translationen

Initiering av translationen. Initiering av translationen.

Lilla subenheten binder till mRNA

 • P-platsen kring AUG
 • A-platsen kring UUC

Met-tRNA binder till AUG (startkodon)

 • Markera: Kodon (på mRNA), antikodon (på tRNA)

Stora subenheten binder till alltsammans

Elongering (förlängning) av aminosyrakedjan

Elongering: En tRNA med aminosyran fenylalanin (Phe) anländer till ribosomens A-plats. Elongering: En tRNA med aminosyran fenylalanin (Phe) anländer till ribosomens A-plats.

En aminosyra kommer in till A-platsen

 • Aha! A-plats = aminosyraplats
 • UUC kodar för aminosyran Phe (fenylalanin)

De två aminosyrorna kopplas ihop med hjälp av rRNA-molekylerna i ribosomen. De två aminosyrorna kopplas ihop med hjälp av rRNA-molekylerna i ribosomen.

Ribosomen flyttar sig en triplett framåt, och lämnar plats för nästa tRNA-molekyl. Ribosomen flyttar sig en triplett framåt, och lämnar plats för nästa tRNA-molekyl.

När två aminosyror har kopplats samman, flyttar sig ribosomen en triplett framåt. En tRNA befinner sig nu i E-plats (Exit) och kommer strax att lämna ribosomen. Det växande proteinet finns i P-platsen. En ny tRNA-molekyl med aminosyra (i det här fallet tryptofan, Trp) binder till kodonet i A-platsen.

Terminering (avslutande) av proteinsyntesen

Translationen termineras när en släppfaktor (Release Factor, RF) binder till stoppkodonet UAA. Translationen termineras när en släppfaktor (Release Factor, RF) binder till stoppkodonet UAA.

RF fungerar som en "nyckel" som låser upp och gör att alltsammans släpper från vartannat. RF fungerar som en "nyckel" som låser upp och gör att alltsammans släpper från vartannat.

När translationen har terminerats kan mRNA-molekylen återanvändas och translateras om och om igen. Den kan också brytas ner av enzymet RNas. Då kan istället nukleotiderna återanvändas för att bygga nya RNA-molekyler.

Den genetiska koden

Ur tabellen nedan kan man utläsa vilket kodon som kodar för vilken aminosyra.

Den genetiska koden
  Bas 2
UCAG

 

 

 

 

 
Bas 1


U

UUU Fenylalanin
UUC Fenylalanin
UUA Leucin
UUG Leucin

UCU Serin
UCC Serin
UCA Serin
UCG Serin

UAU Tyrosin
UAC Tyrosin
UAA Stopp
UAG Stopp

UGU Cystein
UGC Cystein
UGA Stopp
UGG Tryptofan


C

CUU Leucin
CUC Leucin
CUA Leucin
CUG Leucin

CCU Prolin
CCC Prolin
CCA Prolin
CCG Prolin

CAU Histidin
CAC Histidin
CAA Glutamin
CAG Glutamin

CGU Arginin
CGC Arginin
CGA Arginin
CGG Arginin


A

AUU Isoleucin
AUC Isoleucin
AUA Isoleucin
AUG Metionin, Start

ACU Treonin
ACC Treonin
ACA Treonin
ACG Treonin

AAU Asparagin
AAC Asparagin
AAA Lysin
AAG Lysin

AGU Serin
AGC Serin
AGA Arginin
AGG Arginin


G

GUU Valin
GUC Valin
GUA Valin
GUG Valin

GCU Alanin
GCC Alanin
GCA Alanin
GCG Alanin

GAU Asparaginsyra
GAC Asparaginsyra
GAA Glutaminsyra
GAG Glutaminsyra

GGU Glycin
GGC Glycin
GGA Glycin
GGG Glycin

Lägg märke till:

 1. Den genetiska koden är degenererad
  • Flera olika kodon kodar för samma aminosyra
 2. En mutation från till exempel UUU → UUC är så kallat "tyst"
  • Båda kodonen kodar för aminosyran fenylalanin
  • Mutationen UUU → UUC gör ingen skillnad för vilken aminosyra det blir.