Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Flödande energi

I ett ekosystem flödar energin.

Fråga eleverna, varifrån kommer energin?

  • Från solen!

(Egentligen hade de där gamla soldyrkande kulturerna inte helt fel...)

  • Av all energi som strålar ut från solen är det en försvinnande del som når jorden...

Ännu mindre av all den strålningsenergin omvandlas till kemisk energi i växterna.

  • Resterande energi → strålningsenergi (värme), bort från planeten jorden.

Ungefär 1 % av energin i solljuset tas upp av producenterna.Ungefär 1 % av energin i solljuset tas upp av producenterna.

10% av energin i växterna omvandlas till ”gnu” (förstahandskonsument)

  • Resterande energi → strålningsenergi (värme), bort från planeten jorden

10% av energin i ”gnun” omvandlas till ”lejon” (andrahandskonsument/toppkonsument)

  • Resterande energi → strålningsenergi (värme), bort från planeten jorden

10% av energin i ”lejonet” omvandlas till ”bakterie” (nedbrytare)

Ungefär 90 procent av all energi försvinner for varje ökad trofinivå.Ungefär 90 procent av all energi försvinner for varje ökad trofinivå.

Fråga eleverna, om man vill äta så ”energieffektivt” som möjligt, på vilken trofinivå bör man då sikta in sig?