Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Organiskt fosfor

Till vad behöver växter och djur fosfor?

Fosforns kretslopp.Fosforns kretslopp.

Fosfater i marken

Tre viktiga joner med fosfor i:

  1. Fosfatjon, PO\(_4^{3-}\)
  2. Vätefosfatjon, HPO\(_4^{2-}\)
  3. Divätefosfatjon, H2PO\(_4^{-}\)

Växter tar upp fosfater ur marken → djur får fosfater från växterna.

Döda växter och djur bryts ner, fosfater återförs till mark & vatten.

Fosfatrika bergarter bildas genom att svårlösliga fosfater rinner ut i haven, sedimenteras och packas under miljontals år.Fosfatrika bergarter bildas genom att svårlösliga fosfater rinner ut i haven, sedimenteras och packas under miljontals år.

Peak fosfor

Överskott av fosfater lakas ur jorden, och följer med rinnande vatten ut i havet

Fosfater sedimenterar, bildar nya bergarter (efter miljontals år).

Nya fosfater bryts från fosfatrika bergarter för att användas i konstgödsel.

  • Detta är en ändlig resurs!

Fosfatrika mineral bryts i många dagbrott, som i det här i Flaming Gorge, USA. Fosfatrika mineral bryts i många dagbrott, som i det här i Flaming Gorge, USA.

"Peak fosfor" = den tidpunkt när världsproduktionen är som allra störst.

Efter denna topp

  • kommer mängden brytbart fosfat att minska, och världsproduktionen sjunker
  • måste våra bönder så småningom återgå till att bara använda naturgödsel.

Hur ska maten räcka till alla?

Svår fråga! Några förslag:

  1. Förbättra användningen av naturgödsel
  2. Öka komposteringen
  3. Öka användningen av fosforslam från reningsverk
  4. Inte slänga så mycket mat (idag: 1/3 av all inköpt mat slängs)