Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Symbios = att leva tillsammans

Sym = samman, bios = liv. Symbios = leva tillsammans

Egentligen lever allt levande i symbios med varandra

Symbios - ingen tar skada, åtminstone en drar nytta av samlevandet

Organismer utnyttjar varandra

Antingen drar de nytta av varandra (+), det spelar ingen roll (0) eller de förlorar på det (-)

Efter att lejonen har ätit sig mätta på zebran, tar gamarna vid och sätter i sig det lejonen inte kan äta. Kommensalism (+, 0)

Ensidigt nyttoförhållande

Den ena parten drar nytta - den andra "bryr" sig inte

Ex. asätare - rovdjur

 • Asätaren drar nytta av att rovdjuret redan dödat ett byte
 • Rovdjuret lämnar för den oätbara delar, som asätaren tar hand om.

Rhizobium är en slags bakterier som lever i ärtväxters rötter, och fixerar kväve åt dem (och sig själva). Mutualism (+, +)

Båda drar nytta av utbytet

Ibland så hårt, att den ena organismen inte klarar sig utan den andra

Exempel

 1. kvävefixerande bakterier - ärtväxter
 2. mykhorriza - träd
 3. mitokondrie - eukaryot cell

Predation (+, -)

Predatorer äter andra djur

Predationspopulationen är direkt beroende av bytespopulationen

 • Lite byte - predatorerna minskar i antal
 • Mycket byte - predatorerna ökar i antal
 

(Rita upp detta!)

Predation gör, märkligt nog, att bytespopulationen hålls på en hög nivå

Hur kan det vara?

 • Rovdjuren tar de "gamla och sjuka"
 • Områdets tolerans överskrids inte
 • Ta bort rovdjuren - bytespopulationen stiger vida över toleransnivån
 • Toleransnivån sjunker
 • Bytespopulationen minskar

Parasitism (+, -)

Fästingar är vanliga parasiter. Predator, som är mycket mindre än sitt bytesdjur

Värden dör som regel inte

 • Ju bättre värden mår, desto bättre för parasiten, som regel

Sjukdomar kan ses som en form av parasitism

 • "Målet" för bakterien/viruset är inte att döda sin värd!

Växtätare-växt (+, -)

Växten har inte så stor lust att bli uppäten, den heller!

Saguarokaktus.

Många växter har utvecklat försvar mot växtätare

 • Kaktusens taggar
 • Mer eller mindre giftighet

Exempel fjällbjörkar - björkmätarlaver