Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Populationer varierar i storlek

”I år är det ett riktigt kantarellår!” eller ”skörden slog fel i år” eller ”mycket nyckelpigor i år!”

Vad beror sådant på?

 1. Väder, vind m.m. (abiotiska faktorer)
 2. Biotiska faktorer

Vilka faktorer som påverkar en populations storlekStorleken på en population beror på:

 1. Inflyttning & utflyttning
 2. Födelse och död

Nativitet och mortalitet

Nativitet = födslar

 

Mortalitet = dödsfall

 • Dessa båda anges som t.ex. antal födda/döda per tusen individer och år.

Näringstillgången är det som bestämmer hur stor nativiteten och mortaliteten blir

Migration

Migration = flyttning

 • Emigration = utflyttning
 • Immigration = inflyttning

Migration beror huvudsakligen på konkurrens!

Tätare populationer ⇒ mer stress

 • Gäller även människan, eller hur!

Vad ska man göra om populationen är för tät?

 • Vad innebär ”för tät”?
  • Områdets toleransgräns (förmåga att försörja individer) överskridits!

Man flyttar!

Exempel från människan

 1. Folkvandringstiden Första tusendet e.Kr.
 2. Emigrationen till USA under 1800-talet

Exempel från djurvärlden

Fåglar

 • Flyttfåglar är faktiskt en bestående form av migration

Gäss

I princip alla djur

Exempel från växtvärlden finns också – men där kan inte en individ förflytta sig, utan det är fröna som gör det.