Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

De abiotiska faktorerna

Ljus

Endast en liten del av all strålning är synligt ljus.

 • Ju kortare våglängd, desto mer energirikt.

Indelning av det elektromagnetiska spektrumet. Indelning av det elektromagnetiska spektrumet.

Växter för kamp om att komma närmast ljuset.

 • Jämför träden i en regnskog – ganska dunkelt på marken!

Ljuset når inte så långt ner i vatten.

Temperatur

Jordens temperatur varierar normalt från  –60°C som kallast till +45°C som varmast.

Särskilda problem att lösa:

 1. Hur klara temperaturer under fryspunkten?
 2. Hur klara höga temperaturer, och behålla vatten?

Jämnvarma varelser betalar ett "energipris":

 • Måste äta mer eller mindre hela tiden för att inte dö.

Växelvarma varelser betalar ett "aktivitetspris":

 • Kan inte vara aktiva när temperaturen är för låg.

Vind

Ökar avdunstningen.

Sänker temperaturen.

Växter i vindpinade områden "kryper", och har läderartade blad (förstärkta med tjockt vaxlager).

Vatten

Vatten är en livsnödvändig resurs.

Avdunstning ⇒ måste kontinuerligt fyllas på:

 • Vaxskikt, skal, yttre skelett, hud förhindrar uttorkning

Vinter ⇒ både torka & näringsbrist.

Mikroklimat

Klimatskillnader inom små områden:

 • Varm skogsglänta vs. mossig skogsskugga.
 • Dalgång vs. kulle (höjd).

Klimatzoner

Klimatzoner kan delas in på många olika sätt, beroende på hur detaljerat man vill göra det. Detta är en indelning:

Klimatzoner på jorden.

Klimatzon Medeltemperatur
Polarklimat < 10 °C över hela året
Tundra < 10 °C över hela året, minst en månad över 0 °C
Subarktiskt klimat Minst 1, max 3 månader med > 10 °C
Tempererat klimat  
Subtropiskt klimat Åtta månader > 10 °C, kallaste månaden 2–13 °C
Tropiskt klimat Alla tolv månader > 18 °C

Biom

Jordens biom. Jordens biom.

  Inlandsis, polaröken   Macchia   Savann
  Tundra   Monsunskog   Skogssavann
  Taiga   Öken   Subtropisk torrskog
  Tempererad lövskog   Öken och torr buskmark   Tropisk regnskog
  Tempererad grässlätt   Torr grässlätt   Alpin tundra
  Subtropisk regnskog   Halvöken   Bergsskog

Regnskog

Regn varje dag.

Träden är gröna året om.

Konkurrens om ljus ⇒ höga träd.

Lianer.

Epifyter (växter som växer på andra växter).

 • En del ormbunksväxter.
 • ananasväxter.
 • orkidéer.

Gångbro högt ovan marken i Malaysias regnskog. Gångbro högt ovan marken i Malaysias regnskog.

Destruenter lever i trädtoppar:

 • Näringsämnen når knappt marken ⇒ jorden är näringsfattig.
 • Regnskogen extra känslig för skövling.

Stor artrikedom.

Savann

Elefanter i Masai Mara, Kenya. Elefanter i Masai Mara, Kenya.

Två årstider:

 1. En mycket lång, torr period ("sommar").
 2. En mycket regnig period ("vinter").

Gräsmark, glest med träd.

Gräsätare!

Afrikanska savannen:

 • Antilop
 • Buffel
 • Zebra

Stäpp

Grässlätter, torrare än savannerna.

Nordamerikanska prärien: Bison.

Idag: Odlingsmark eller betesmark.

Bison på den nordamerikanska prärien. Bison på den nordamerikanska prärien.

Saguarokaktusar i Sonoraöknen på gränsen mellan USA och Mexiko.Saguarokaktusar i Sonoraöknen på gränsen mellan USA och Mexiko.

Öken

Mycket torrt, varmt – regn endast ibland.

Växter saknar blad (kaktusar):

 • Stammen är grön = har förmåga till fotosyntes.

Djur måste hushålla med vatten.

 • Nattaktiva.
 • Koncentrera urin.
 • Avföringen nästan vattenfri.

Macchia

Macchia (maquis) på Korsika. Macchia (maquis) på Korsika.

Busklandskap kring medelhavet.

Uppkommit genom skövling & bete för får & getter.

Lövskog

Lövskog i New Jersey, USA.Lövskog i New Jersey, USA.

(Varmtempererad lövskog.)

Träden fäller bladen på hösten.

Idag: Mycket jordbruksmark ⇒ s.k. kulturstäpp.

Barrskog

(Kalltempererad barrskog, Taiga).

Norr om lövskogen.

Träden behåller sina blad (barr) om vintern.

 • Kraftigt vaxlager skyddar från uttorkning.

Barrskog (Sverige).Barrskog (Sverige).

Tundravegetation i Sarek. Tundravegetation i Sarek.

Tundra

Fattigt på nederbörd.

Kallt.

Tjäle (isbildning i marken) är permanent = permafrost.

P.g.a. permafrost kan träd ej växa på tundran.