Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Koldioxid finns i atmosfären, CO2.

 • CO2 utgör drygt 0,040% av luften

Detta kol utnyttjar växterna till att bygga sina organiska beståndsdelar med. Den här processen kallas fotosyntes.

Fotosyntes

Vid fotosyntesen bildar växterna socker av koldioxid + vatten + solljus.

Klorofyll

Alla gröna växter, alger och vissa bakterier innehåller klorofyll = ”solljusfångare”

 • Klorofyllet finns i kloroplaster i växtens gröna delar

Fotosyntesens kemi

Ordformel för fotosyntesen:

koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas

Kemisk formel för fotosyntesen:

6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2

 • CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet).
 • H2O från rötterna.

Vad används det bildade sockret till?

Sockret (druvsocker) kan sedan användas som

 1. energireserv
 2. bygga upp andra, mer komplicerade molekyler, t.ex.
  1. stärkelse
  2. cellulosa
  3. fetter
  4. proteiner

Kolets kretslopp.Kolets kretslopp.

Ett djur äter en växt

Ämnena (sockret) i växten bryts ner

Djuret utvinner energi ur växtens kemiska beståndsdelar

 • Detta kallas för cellandning

Cellandning

Ordformel för cellandningen:

socker + syrgas → koldioxid + vatten + energi

Kemisk formel för cellandningen:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + E

Vad används energin till?

Den frigjorda energin kan användas till att

 1. Röra sig
 2. Bygga upp andra molekyler
 3. Hålla värmen
 4. Med mera...

Djuret & växten dör – vad händer?

Bryts ner av destruenter

De energirika molekylerna i djuret/växten tas om hand av destruenterna, som utnyttjar energin till att bygga upp sig själva.

 • Mera cellandning!

Vad händer med döda växter/djur om de får ligga i marken under lång tid? Låååååång tid?

 • Ofullständig nedbrytning
 • De blir till stenkol/olja!

Förbränning av stenkol/olja/naturgas ökar koldioxidhalten i atmosfären.