Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Sammanfatta: Mycket i ett ekosystem handlar om vem som äter vem.

Vem äter vem?

"Vad är det för mening med myggor?" – "Vad är det för mening med svalor?"

  • Är meningen med myggor bara att vara mat till svalor? Är meningen med svalor bara att äta myggor? Vad är det då för mening med allting!?

En enkel näringskedja på den afrikanska savannen: Gräset äts av en gnu, som i sin tur äts av ett lejon. En enkel näringskedja på den afrikanska savannen: Gräset äts av en gnu, som i sin tur äts av ett lejon.

Vi har en enkel näringskedja ovan: Gräs → Gnu → Lejon

En näringsväv inkluderar flera djurarter på varje nivå

Hur en näringsväv i en svensk sjö kan se ut. Hur en näringsväv i en svensk sjö kan se ut.

Allting hänger samman – vad händer med toppkonsumenten (fiskgjusen och människan) när den dör? → Allting cirkulerar (kretslopp)

När ett djur dör återgår det till enkla ämnen, som sedan kan återanvändas av alla organismer.

Nyckelart

I ekosystemet ovan kan spiggen betraktas som nyckelart. Det är för att den 

  • påverkas av många arter; och
  • påverkar mångar arter.

Det gör att den får särskild betydelse för ekosystemets sammansättning.