Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Näringskedjor och näringsvävar

Artikelindex

Videogenomgång (flippat klassrum)

Sammanfatta: Mycket i ett ekosystem handlar om vem som äter vem

Vem äter vem?

"Vad är det för mening med myggor?" – "Vad är det för mening med svalor?"

 • Är meningen med myggor bara att vara mat till svalor? Är meningen med svalor bara att äta myggor? Vad är det då för mening med allting!?

En enkel näringskedja på den afrikanska savannen: Gräset äts av en gnu, som i sin tur äts av ett lejon. En enkel näringskedja på den afrikanska savannen: Gräset äts av en gnu, som i sin tur äts av ett lejon.

Vi har en enkel näringskedja ovan: Gräs → Gnu → Lejon

En näringsväv inkluderar flera djurarter på varje nivå

Hur en näringsväv i en svensk sjö kan se ut. Hur en näringsväv i en svensk sjö kan se ut.

Allting hänger samman – vad händer med toppkonsumenten (fiskgjusen och människan) när den dör? → Allting cirkulerar (kretslopp)

När ett djur dör återgår det till enkla ämnen, som sedan kan återanvändas av alla organismer


Övningsuppgifter

Testa dig själv

 1. I vilken ordning ska nedanstående organismer placeras in i en lämplig näringskedja?
 2. Vilken eller vilka av följande organismer är förstahandskonsumenter?
 3. Vilken eller vilka av följande organismer är topkonsumenter?
 4. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi direkt från solljuset?
 5. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi indirekt från solljuset?

Övningsuppgifter

Skriv svar på de här frågorna i ditt övningshäfte. Du hittar svaren i texten eller videogenomgången på förra sidan eller med hjälp av ledtrådarna.

Frågor på E-nivå

 1. Vad är en näringskedja? (Ledtrådar)
 2. Vad är en näringsväv? (Ledtrådar)
 3. Vad är en producent (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 4. Vad är en konsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 5. Vad är en toppkonsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 6. Vad är en destruent? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Skriv ett förslag på en näringskedja som skulle kunna finnas i en svensk skog. (Ledtrådar)
 2. Skriv 3-4 meningar som förklarar på vilket vis hänger näringskedjor och näringsvävar samman. (Ledtrådar)
 3. Skriv 2-3 meningar som förklarar vad som skiljer en förstahandskonsument från en andrahands-/toppkonsument. (Ledtrådar)

Gamla prov

Öva vidare på mina gamla prov i ekologi!

 

   

Också intressant: