Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Näringskedjor och näringsvävar - Övningsuppgifter

Artikelindex

Övningsuppgifter

Testa dig själv

 1. I vilken ordning ska nedanstående organismer placeras in i en lämplig näringskedja?
 2. Vilken eller vilka av följande organismer är förstahandskonsumenter?
 3. Vilken eller vilka av följande organismer är topkonsumenter?
 4. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi direkt från solljuset?
 5. Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi indirekt från solljuset?

Övningsuppgifter

Skriv svar på de här frågorna i ditt övningshäfte. Du hittar svaren i texten eller videogenomgången på förra sidan eller med hjälp av ledtrådarna.

Frågor på E-nivå

 1. Vad är en näringskedja? (Ledtrådar)
 2. Vad är en näringsväv? (Ledtrådar)
 3. Vad är en producent (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 4. Vad är en konsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 5. Vad är en toppkonsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 6. Vad är en destruent? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Skriv ett förslag på en näringskedja som skulle kunna finnas i en svensk skog. (Ledtrådar)
 2. Skriv 3-4 meningar som förklarar på vilket vis hänger näringskedjor och näringsvävar samman. (Ledtrådar)
 3. Skriv 2-3 meningar som förklarar vad som skiljer en förstahandskonsument från en andrahands-/toppkonsument. (Ledtrådar)

Gamla prov

Öva vidare på mina gamla prov i ekologi!

| ▶

 

   

Också intressant: