Näringskedjor och näringsvävar

Videogenomgång (flippat klassrum)

Sammanfatta: Mycket i ett ekosystem handlar om vem som äter vem

Vem äter vem?

"Vad är det för mening med myggor?" – "Vad är det för mening med svalor?"

 • Är meningen med myggor bara att vara mat till svalor? Är meningen med svalor bara att äta myggor? Vad är det då för mening med allting!?

En enkel näringskedja på den afrikanska savannen: Gräset äts av en gnu, som i sin tur äts av ett lejon. En enkel näringskedja på den afrikanska savannen: Gräset äts av en gnu, som i sin tur äts av ett lejon.

Vi har en enkel näringskedja ovan: Gräs → Gnu → Lejon

En näringsväv inkluderar flera djurarter på varje nivå

Hur en näringsväv i en svensk sjö kan se ut. Hur en näringsväv i en svensk sjö kan se ut.

Allting hänger samman – vad händer med toppkonsumenten (fiskgjusen och människan) när den dör? → Allting cirkulerar (kretslopp)

När ett djur dör återgår det till enkla ämnen, som sedan kan återanvändas av alla organismer


Övningsuppgifter

Testa dig själv

 1. I vilken ordning ska nedanstående organismer placeras in i en lämplig näringskedja?

  Organismer

  1. Kanin
  2. Räv
  3. Gräs

  Svar

  Gräs → Kanin → Räv
 2. Vilken eller vilka av följande organismer är förstahandskonsumenter?

Alternativ

 1. Växtplankton
 2. Djurplankton
 3. Isbjörn
 4. Häst
 5. Abborre
 6. Människa

Svar

b, d (och f)
 • Vilken eller vilka av följande organismer är topkonsumenter?
 • Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Isbjörn
  4. Häst
  5. Abborre
  6. Människa

  Svar

  c, f (De flesta abborrar blir mat till andra, större fiskar. Människor är oftast toppkonsumenter, men kan ibland ätas av andra rovdjur.
 • Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi direkt från solljuset?
 • Alternativ

  1. Växtplankton
  2. Djurplankton
  3. Spigg
  4. Abborre
  5. Människa

  Svar

  a
 • Vilken eller vilka av följande organismer får sin energi indirekt från solljuset?
 • Alternativ

  1. Förstahandskonsument
  2. Växtplankton
  3. Djurplankton
  4. Spigg
  5. Abborre
  6. Människa

  Svar

  b, c, d, e

  Övningsuppgifter

  Skriv svar på de här frågorna i ditt övningshäfte. Du hittar svaren i texten eller videogenomgången på förra sidan eller med hjälp av ledtrådarna.

  Frågor på E-nivå

  1. Vad är en näringskedja? (Ledtrådar)
  2. Vad är en näringsväv? (Ledtrådar)
  3. Vad är en producent (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
  4. Vad är en konsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
  5. Vad är en toppkonsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
  6. Vad är en destruent? (Ledtrådar)

  Frågor på C-nivå

  1. Skriv ett förslag på en näringskedja som skulle kunna finnas i en svensk skog. (Ledtrådar)
  2. Skriv 3-4 meningar som förklarar på vilket vis hänger näringskedjor och näringsvävar samman. (Ledtrådar)
  3. Skriv 2-3 meningar som förklarar vad som skiljer en förstahandskonsument från en andrahands-/toppkonsument. (Ledtrådar)

  Gamla prov

  Öva vidare på mina gamla prov i ekologi!