Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Populationer varierar i storlek

”I år är det ett riktigt kantarellår!” eller ”skörden slog fel i år” eller ”mycket nyckelpigor i år!”

Vad beror sådant på?

 1. Väder, vind m.m. (abiotiska faktorer).
 2. Biotiska faktorer.

Storleken på en population beror på:

 1. Inflyttning & utflyttning.
 2. Födelse och död.

Vilka faktorer som påverkar en populations storlek.Vilka faktorer som påverkar en populations storlek.

Nativitet och mortalitet

Nativitet = födslar

Mortalitet = dödsfall

 • Dessa båda anges som t.ex. antal födda/döda per tusen individer och år.

Näringstillgången är det som bestämmer hur stor nativiteten och mortaliteten blir

Migration

Migration = flyttning

 • Emigration = utflyttning
 • Immigration = inflyttning

Migration beror huvudsakligen på konkurrens!

Tätare populationer ⇒ mer stress

 • Gäller även människan, eller hur!

Vad ska man göra om populationen är för tät?

 • Vad innebär ”för tät”?
  • Områdets toleransgräns (förmåga att försörja individer) överskridits!

Man flyttar!

Exempel från människan

 1. Folkvandringstiden Första tusendet e.Kr.
 2. Emigrationen till USA under 1800-talet.

Exempel från djurvärlden

Fåglar:

 • Flyttfåglar är faktiskt en bestående form av migration.

Tranor flyttar varje år mellan Spanien/Tunisien och Sverige (men finns på andra ställen i världen också).Tranor flyttar varje år mellan Spanien/Tunisien och Sverige (men finns på andra ställen i världen också).

I princip alla djur.

Exempel från växtvärlden finns också – men där kan inte en individ förflytta sig, utan det är fröna som gör det.

Potentiell förökning

Om en organism får föröka sig maximalt: Exponentiell tillväxt

Exempel: En E. coli delar sig var 20:e minut

 • 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 → 64 →

Rita exponentiell kurva:

Exponentiell tillväxt. Efter sex timmars tillväxt har en enda E. coli-cell blivit drygt 250 000.Exponentiell tillväxt. Efter sex timmars tillväxt har en enda E. coli-cell blivit drygt 250 000.

Potentiell = möjlig

Potentiell förökning = den teoretiskt möjliga förökningen

Det här händer ju inte! – Visa E-kolven med bakterier!

Varför inte?

 • Näringen tar slut
 • Platsen tar slut
 • Mängden avträdesämnen byggs upp

Intraspecifik konkurrens! (Konkurrens inom arten)

Två alternativa scenarier: Plötsligt massutdöende eller jämn nivå.

J-kurvan

Rita upp denna:

J-kurva. J-kurva.

Exempel: Lämlar

Vissa år är tillväxten exponentiell

Massflykt sker

 • Varför? Inte väl förstått!

Populationen reduceras till ett minimum.

S-kurvan

Rita upp denna:

S-kurva.S-kurva.

Vi har redan konstaterat: Tillväxten avtar oftast efter hand. Vad beror det på?

 1. Miljöns motstånd
 2. Områdets toleransgräns = bärförmåga

Vad bestämmer ett områdes bärförmåga?

 1. Abiotiska faktorer!
 2. Biotiska faktorer!

Människans framtid: J-kurva eller S-kurva?

Mina egna spekulationer:

 1. Mänskliga populationen "peakar" på omkring 9 miljarder
  1. Vi är otroligt beroende av jämn, hög tillgång på energi, men den kommer att minska drastiskt
  2. Minskningen i energi ⇒ matproduktionen minskar ⇒ populationen minskar
 2. Under en period på 100-200 år från nu kommer populationen att minska, kanske så mycket som till 3–4 miljarder.
  1. Kraftig konkurrens om naturtillgångar kommer att leda till svåra krig.
  2. Albert Einstein: "Jag vet inte vilka vapen som kommer att användas i tredje världskriget, men det fjärde kommer att utkämpas med påkar och stenar." (Min översättning).

Jag vet inte vilka vapen som kommer att användas i tredje världskriget, men det fjärde kommer att utkämpas med påkar och stenar.

— Albert Einstein