Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad driver alla kretsloppen?

 • Solens energi driver kretsloppen
 • Energin från solen flödar rakt igenom ekosystemet
 • Ämnena på jorden cirkulerar dock i ett ständigt kretslopp – inget försvinner.

Solen driver kretsloppen.Solen driver kretsloppen.

Vattnets kretslopp.Vattnets kretslopp.

Såhär cirkulerar vattnet i naturen:

 1. Avdunstning från hav, mark, växter och djur (evapotranspiration).
 2. Kondensering i moln.
 3. Nederbörd över land.
 4. Ytvatten rinner ner i havet.
 5. Nederbörden rinner ner till grundvatten, ut i havet.

Djur och växter tar också del av vattnet

Nederbörden dricks upp av djur,

 1. Djuren avger vatten (förbränning av kolväten ger vatten + koldioxid (cellandning)).
 2. Djuren avger vatten (avdunstning).
 3. Djuren avger vatten (kissar, dör).

Nederbörden tas upp av växterna (genom rötterna).

 1. Växter avger vatten (avdunstning från bladen).
 2. Växter gör om koldioxid och vatten till kolväten (fotosyntes).

Vattnet återgår till atmosfären eller grundvattnet.