Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Vattnets kretslopp

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad driver alla kretsloppen?

 • Solens energi driver kretsloppen
 • Energin från solen flödar rakt igenom ekosystemet
 • Ämnena på jorden cirkulerar dock i ett ständigt kretslopp – inget försvinner.
Solen driver kretsloppen.Solen driver kretsloppen. Vattnets kretslopp.Vattnets kretslopp.

Såhär cirkulerar vattnet i naturen:

 1. Avdunstning från hav, mark, växter och djur (evapotranspiration)
 2. Kondensering i moln
 3. Nederbörd över land
 4. Ytvatten rinner ner i havet
 5. Nederbörden rinner ner till grundvatten, ut i havet

Djur och växter tar också del av vattnet

 

Nederbörden dricks upp av djur,

 1. Djuren avger vatten (förbränning av kolväten ger vatten + koldioxid (cellandning))
 2. Djuren avger vatten (avdunstning)
 3. Djuren avger vatten (kissar, dör)

Nederbörden tas upp av växterna (genom rötterna)

 1. Växter avger vatten (avdunstning från bladen)
 2. Växter gör om koldioxid och vatten till kolväten (fotosyntes)

Vattnet återgår till atmosfären eller grundvattnet

 

   

Också intressant: