Videogenomgång (flippat klassrum)

Färgteckningens uppgifter

Ett djurs färgteckning kan ha olika uppgifter. Det kan vara att

  1. ge kamouflage
  2. annonsera giftighet/farlighet
  3. lura predatorer
  4. lura bytesdjur

Björkmätarens kamouflage. Björkmätarens kamouflage.

Men färgteckningen kan också vara sexig, d.v.s. ska visa för det andra könet hur bra det skulle vara att para sig med den individen. Detta gäller många fåglar, t.ex. påfåglar eller paradisfåglar.

Ju snyggare fjäderdräkt, desto sexigare tycker påfågelhonorna att hannen är.Ju snyggare fjäderdräkt, desto sexigare tycker påfågelhonorna att hannen är.