Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Färgteckning - Monarkfjäril & blåskrika

Artikelindex

Monarkfjäril & blåskrika

En blåskrika får en monarkfjäril att äta.

 En blåskrika, som inte tidigare har kommit i kontakt med någon monarkfjäril, får en att äta.

Eftersom blåskrikan inte sett någon monarkfjäril tidigare, och eftersom den inte tackar nej till ett gratis mål mat, äter den upp fjärilen.

Blåskrika äter upp monarkfjäril.

Blåskrika visar obehag.

Efter ett tag, börjar blåskrikan visa upp tydliga tecken på obehag.

Blåskrikan kräks, och efter detta vill den inte längre ha någon monarkfjäril att äta.

Blåskrika som kräks.

Slutsatser

  • Blåskrikan lär sig att inte äta monarkfjärilar
  • Genom att likna sina giftiga artfränder, kan en monarkfjäril undvika att bli uppäten
  • Ju tydligare det syns att en monarkfjäril är en monarkfjäril, desto större chans har den att slippa bli uppäten

För monarkfjärilen gäller alltså att den varnar för sin giftighet med hjälp av sin färgteckning. Denna typ av färgteckning kallas aposematisk färgteckning.

 

   

Också intressant: