Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Etologi vs. beteendeekologi

Etologi

 • Hur gör djur?
 • Närliggande orsaker (utlösande faktorer).

Beteendeekologi

 • Varför gör djuren som de gör?
 • Bakomliggande orsaker (evolutionära fördelar).

(Saknas: Växternas beteenden!)

Meningen med livet

Vad är meningen med livet?

I biologisk mening finns det bara en mening med livet:

 • Att sprida sina gener i så stor utsträckning som möjligt!

Varför då?

 • För om du inte gör det, så försvinner dina gener helt ur universum!

De gener som finns idag, gör det bara för att de lyckades konkurrera ut andra, mindre lyckosamma!

Vi kan säga såhär:

 1. Evolution sker på gennivå.
 2. INTE på indivinivå!
 3. ABSOLUT INTE på artnivå!

Hur gör gener för att överleva?

 1. Styr yttre attribut: Form, färg, storlek etc.
 2. Styr beteenden

Beteendet sitter i generna

”Hygieniska” och ”ohygieniska” bin:

 • ”Hygieniska” tar bort döda larver/puppor ur bikupecellen, ”ohygieniska” gör det inte.
 • Korsningsförsök: ”Hygienisk”/”ohygienisk” beror på en enda gen.
 • De flesta beteenden är dock polygena: Beror på två eller fler gener.

Altruistiska beteenden

Altruistisk = osjälvisk

Altruistiskt beteende: ”Individen offrar sig för gruppen”

En grupp surikater förbereder sig för morgonens aktiviteter.En grupp surikater förbereder sig för morgonens aktiviteter.

Exempel: Surikater

 • En vaktar mot rovdjur.
 • Den får ingen mat.
 • Den löper större risk att fångas.

Den själviska genen

Selektion sker på gennivå:

 • Beteendet är sådant att det gynnar genernas fortlevnad.

Bland surikater:

 • Den som vaktar är nära släkt med de som hotas.
 • Generna (som den delar med sina släktingar) har större chans att överleva, även om individen dör.

Är det bra att vara självisk?

Självisk gen ≠ självisk individ.

Hos människor: Gen för samarbete = gynnsamt.

När lejon samarbetar kan de lägga ner större byten, som här till exempel en buffalo.När lejon samarbetar kan de lägga ner större byten, som här till exempel en buffalo.