Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

"The battle of the sexes"

Hanarna vill föra sina gener vidare i så stor utsträckning som möjligt

 • Detta sker oftast på bekostnad av honornas reproduktion

På samma sätt: Honarna vill föra sina gener vidare i så stor utsträckning som möjligt

 • Detta sker oftast på bekostnad av hanarnas reproduktion

Därför har vi ett verkligt könskrig!

Hanar och honor i könskriget

Vad är en hane resp. en hona? (Inte alltid alldeles klart – jfr. sjöhästar, där hanarna är dräktiga eller fåglar, där honorna är heterogameta (ZW, hanarna är ZZ).)

Hane: producerar många, små gameter

 

"Gamet" = könscell

 • Ex: spermier, pollen

Tidigare: Hanens gameter är "billiga"

 • Faktum är, att hanarna i många fall investerar avsevärd energi i sina gameter också!

Hona: Producerar få, stora gameter

Investerar därmed alltid en större mängd energi i dem

Ex: ägg, foster, ruvning, amning o.s.v.

Det är stor skillnad mellan de olika könen!

I många fall investerar de honliga individerna mycket mer energi i sin avkomma än de hanliga

Tidigare har man hävdat att detta leder till att hanarna har hög sexuell motivation, medan honorna är mycket mer restriktiva i sitt val av partner. Men kanske är det ändå inte så!

 • Det har nämligen visat sig att hos många arter (t.ex. bananflugan, Drosophila) får sexuellt aktiva honor fler avkommor än de som "håller på sig".
 • Detta kan bero på att de sexuellt aktiva honorna får fler, olika spermier att välja på, och därmed bättre chans till att välja ut hanar med "bra" gener.
 • Detta kallas spermieselektion eller spermiekonkurrens – urvalet sker här på spermienivå

Detta kan troligtvis också appliceras på mänskliga förhållanden.

Parbildning

Sexuell uppvaktning

Inte egentligen att båda parter skall nå samma sexuella motivation

Snarare att honan skall testa hanens "kvalité".

ESS

Hanen resp. honan försöker hela tiden dra så mycket nytta av den andre, så att man på så vis maximerar sina egna geners överlevnad.

Hur de gör detta, skall vi alldeles straxt få se!

Polygami

Pungmes (Remiz Pendulinus)

Pungmes (Remiz pendulinus). Pungmes (Remiz pendulinus). Er lärobok nämner någon avlägsen afrikansk bivaxätande fågel... Vi behöver inte gå så långt för att hitta en polygam fågel!

(Ref: lysator.liu.se)

I Sverige, Skåne, Revinge!

Hanen bygger bo

Boets konstruktion kan vara nyckeln till häckningsbeteendet!

Inväntar honan

Ibland föder båda två upp kullen, ibland bara honan, ibland bara hanen. Och ibland - ingen!

Vad bestämmer pungmesens beteende?

 • Man vet inte riktigt säkert!

Sjöelefanter

Hanarna slåss intensivt - hög dödlighet

Hanarna håller harem

Stor storleksskillnad mellan könen

 • Stora hanar får större chans att klara slagsmålen – och därmed högre fitness.

Polygami bland hjortdjur

Under brunstperioden slåss hanarna - viss dödlighet

De segrande parar sig med honorna

 • Min undran när jag var liten: Varför väljer honorna alltid den starke?

Monogami

Med tanke på vad vi tidigare sagt, borde monogami vara något mycket ovanligt. Är det det?

 • JA!

Er lärobok hävdar att många fåglar (över 90%) lever i monogama förhållanden.

 • Genom att testa faderskapet med DNA-metoder vet man nu att så inte är fallet!

'Mother' is a matter of fact. 'Father' is a matter of opinion.

Varför monogami?

Endast ett fåtal dokumenterade fall av monogami finns, t.ex. hos kajor. Frågan är, varför monogami?

Vi måste fråga oss, på vilket sätt maximerar hanen sina geners överlevnad genom att leva i ett monogamt förhållande, och på vilket sätt maximerar honan sina geners överlevnad?

Varför är det inte mest gynnsamt för en fågelhanne att flyga från hona till hona, och befrukta en stor mängd? Fråga eleverna!

 • Födotillgången är avgörande!

För att lyckas med en kull, krävs det oftast att båda föräldrarna hjälper till med matningen.

Att hitta rätt partner

Hur skall honan kunna avgöra om en hane är rätt man för att föra hennes egna gener vidare?

 1. Revirets tillgångar
 2. Sången
 3. Fjäderdräkten

Vad skall man göra om man inte lyckas hitta någon partner?

 1. Hanar: parasitera på andra hanar
  • Ex.: Backsvalor, oxgrodor
 2. Honor: Para sig med en "upptagen" hane, föda upp ungarna på egen hand.

Hjälpare

S.k. hjälpare är oftast fjolårets ungar, som stannar kvar och hjälper till vid uppfödningen av detta årets kull.

Fråga eleverna, varför? På vilket vis maximerar hjälparna sina geners överlevnad?

 1. De delar 50% av generna med sina yngre syskon (släkskapsselektion)
 2. De skaffar sig erfarenhet, och kan bättre klara nästa års revirstrider

Partenogenes

Partenogenes beyder jungfrufödsel, d.v.s. födsel utan föregående befruktning

Ganska vanligt bland insekter

Varför sex?

Man blandar gener

 • Ungarna får större chans att ha gener, som gör att de klarar sig

Varför inte sex?

Man behöver inte lägga tid & energi på att hitta en partner

 • Det går fortare att föröka sig, vilket leder till högre fitness

Korngallmygga, Mayetiola destructorKorngallmygga, Mayetiola destructor

Gallmyggan

God tillgång på mat:

 1. Generna måste spridas snabbt!
 2. Honan bär på larver som bokstavligen äter upp henne inifrån
 3. De larver som föds, förpuppas strax
 4. Efter förpuppningen bildas nya honor (genetiskt identiska med den ursprungliga modern), som redan är "dräktiga" på samma sätt som urmodern

Sämre tillgång på mat:

 1. Nu finns inte samma möjlighet att investera en stor mängd energi i snabb spridning.
 2. Nu söker honan efter en hane att para sig med på vanligt vis

Partenogenes finns också hos t.ex. bladlöss och hos en rad växter, t.ex. maskros

Också, förstås, jungfru Maria! 😊

Nackdelen med partenogenes är att evolutionen är långsam - det är inte säkert att dylika organismer klarar en ändring i sin livsmiljö.

Troligtvis har många dock en ytterst stabil nisch att verka inom.

Människan - polygam eller monogam?

Diskutera! Vilka faktorer kan det vara som påverkar om en människa väljer att leva i ett monogamt/polygamt förhållande? Kulturella faktorer? Ekonomiska faktorer? Biofysiska faktorer?