Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Etologi och beteendeekologiIntroduktion

Organismer gör något.

Etologi: studium av

 1. Vad gör organismerna?
 2. Varför gör de som de gör?

Etologi

Från grekiskans ethos (egenskaper, sedvänjor) och logi (lära).

Pionjärer inom detta område:

 1. Karl von Frisch
 2. Niko Tinbergen
 3. Konrad Lorenz (myntade t.o.m. begreppet etologi)

Konrad Lorenz på promenad med gäss. Konrad Lorenz på promenad med gäss.

Diskussion: "Vad är det för nytta med getingar?"

 

"Vad är det för nytta med svalor?"

 • "De äter ju myggor"

"Vad är det för nytta med myggor, då?"

 • "De är ju mat till svalorna!"

Problem: Detta blir ett cirkelargument. När vi gör såhär anlägger vi ett mänskligt perspektiv; egentligen felaktigt

Vad är "nytta"?

 • En organisms etologi! :-)

Allt beteende har sina rötter i arvsmassan (DNA)!

 1. Bakterie, som rör sig mot en födokälla
  • Genom att röra sig mot födan, får bakterien större chans att överleva och få avkommor (dela sig).
 2. Du,som sitter av min lektion/läser detta! :-)
  • Genom att läsa detta, lär du dig dig biologi. Då får du större chans till ett bra jobb, som i slutändan kan ge dig större chans att överleva och få avkommor.

Demo: Hälsningsövning

Etologi - en tidigare förklaringsmodell

Behaviorism

Beteenden utlöses av specifika stimuli (retningar)

Pavlovs hundar. Genom att ringa med en klocka samtidigt som han gav hundarna mat, skapade Pavlov en betingad reflex hos dem. Efter ett tags inlärning, räckte det att Pavlov ringde i klockan för att hundarna skulle börja drägla.Pavlovs hundar. Genom att ringa med en klocka samtidigt som han gav hundarna mat, skapade Pavlov en betingad reflex hos dem. Efter ett tags inlärning, räckte det att Pavlov ringde i klockan för att hundarna skulle börja drägla. Betingade reflexer

 • Pavlovs hundar

Proximata förklaringar söktes

 • Hur utlöses/uppstår ett beteende?

Idag: Vi försöker finna ultimata förklaringar:

 • Varför utlöses/uppstår ett beteende?

Inlärda beteenden och medfödda

Svansviftning - medfött

Pavlovs hundar - inlärt beteende

Trutens röda fläck. Den röda fläcken utlöser en betingad reflex hos ungen: När ungen ser fläcken, pickar den på förälderns näbb. Pickandet, i sin tur, utlöser en betingad reflex hos föräldern: När ungen pickar, stöter föräldern upp mat som den har i krävan till ungen.Trutens röda fläck. Den röda fläcken utlöser en betingad reflex hos ungen: När ungen ser fläcken, pickar den på förälderns näbb. Pickandet, i sin tur, utlöser en betingad reflex hos föräldern: När ungen pickar, stöter föräldern upp mat som den har i krävan till ungen. Nyckelretning

 • Ett stimulus som utlöser ett specifikt beteende
 • Exempel: Gråtrutars röda fläck

Instinkter

En instinkt är ett beteende som uppträder utan föregående träning

Exempel: Gökungen puttar ut sina värdföräldrars ägg ur boet.

Instinkter kan förfinas genom genom inlärning

 1. Exempel: Språkets utveckling – både hos människa & hos en viss apa i Afrika
 2. Exempel: "Fåglalåt"!

Instinkter kan delas in i fixa rörelsemönster och taxier.

En gåshona skyfflar tillbaka ett ägg på rymmen. En gåshona skyfflar tillbaka ett ägg på rymmen. Fixa rörelsemönster

 • Hela handlingsmönstret uppträder, även om stimulit försvinner under tiden som handlingen utförs
  • Vad är ett stimulus (pl. stimuli)? Jo, stimulus = retning.
 • Exempel: Gåshonan, som "skyfflar" tillbaka ägget in i boet. Försvinner ägget, "låtsas" honan ändå flytta in det.

Taxier

 • Handlingsmönstret avbryts om stimulit försvinner

Instinktshandlingar

Taxier och fixa rörelsemönster uppträder ofta tillsammans. Kallas då instinktshandlingar.

Utlöses av bestämda stimuli, s.k. nyckelretningar.

 • Exempel: Gråtrutsungen pickar på den röda fläcken på förälderns näbb.

Supernormala stimuli

En rörsångare matar ''sin'' gökunge. En rörsångare matar ''sin'' gökunge. Ett överdrivet stort gåsägg utlöser en starkare reaktion hos gåsmoderna att skyffla tillbaka hem ägget

Gökungens relativt sett enorma gap är förmodligen ett supernormalt stimulus, som utlöser ett intensivt matningsbeteende hos värdföräldrarna.

"Super" i fallet "supernormalt" betyder alltså inte det är så normalt det någonsin kan bli, utan "mer än normalt"; "överdrivet".

Vid vilka tillfällen utsätter vi människor oss för supernormala stimuli?

Retningssummation

Flera nyckelretningar tillsammans utlöser en starkare reaktion än varje retning enskilt för sig.

Exemplet med storspigg

Hona med romfylld buk utlöser viss sick-sack-dans hos hanen.

Snedställd hona (utan romfylld buk) utlöser också viss sick-sack-dans hos hanen.

Snedställd hona med romfylld buk utlöser kraftig sick-sack-dans hos hanen.

Storspigghanens sick-sack-dans blir mer intensiv ju fler stimuli den utsätts för.Storspigghanens sick-sack-dans blir mer intensiv ju fler stimuli den utsätts för.