Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Demo: "Hälsningsövning"

När man hälsar på varandra, lyfter man ofta ögonbrynen. Detta gör att man får ett öppet, vänligt inställt ansiktsuttryck, till skillnad från det, slutna, aggressiva.

Alla djur kommunicerar med varandra på ena eller andra sättet.

Man kommunicerar dels inom arten och med andra arter.

Man kommunicerar på fyra olika sätt:

 1. Visuella signaler (synliga)
 2. Akustiska signaler (hörbara)
 3. Kemiska signaler (dofter)
 4. Taktila signaler (beröring)

Ofta används en kombination av två eller flera av sätten

En gepardhane markerar sitt revir genom att spreja urin.En gepardhane markerar sitt revir genom att spreja urin.

Även hos människan sägs betydligt mer än det vi yttrar med munnen (akustiska signaler)

 • Kan eleverna ge exempel på detta?

Ansiktsuttrycken ger mening till det som sägs. ("Läppar ljuger, ögon talar"). Ansiktsuttrycken ger mening till det som sägs. ("Läppar ljuger, ögon talar").

Visuella signaler

Intentionsrörelser

 1. Hotintentioner
  • Vargar blottar tänderna
  • Måsen går med uppsträckt hals, näbb nedåt, vingar lite utfällda
  • Människor hytter med näven
 2. Parningsintentioner

En arg varg blottar tänderna (för att visa att den har ett farligt vapen) och stryker bak öronen (för att skydda dem). En arg varg blottar tänderna (för att visa att den har ett farligt vapen) och stryker bak öronen (för att skydda dem).

Två dansflugor (med byte) som parar sig. Två dansflugor (med byte) som parar sig.

Ritualisering

 1. Ett visst beteende utförs, utan synbart skäl.
  • Exempel: Dansflugehanar svärmar med en egentillverkad ballong. Denna överlämnas till honan innan parning sker.
  • Dansflugan är en rovinsekt. Ritualen kan ha uppstått i samband med att hanen visade sig "värdig" genom att överlämna ett byte till honan.
 2. Starka färger eller avvikande former stärker ofta den ritualiserade signalen.
 3. Mera exempel på ritualer:
  • Orrspel är också invecklade ritualer. Hornförsedda djur som stångas är också en viss form av ritual.
  • Binas "dans" är också en form av ritual, i vilken ett arbetarbi anger både riktning och avstånd till födokällan
  • Springbockar "struttar" när de hotas av lejon (men inte geparder). Detta är en signal som betyder "jag är stark, du orkar inte springa ikapp mig".
  • Liknande beteende finns hos sånglärkor som jagas av rovfågel
  • Kaniners vita svans. Detta tros betyda "jag har sett dig, du kan lika gärna ge upp jakten".

Akustiska signaler

Fåglar, grodor, syrsor, vargar, apor... Listan kan göras lång över djur som använder sig av akustiska signaler

Många saker kan kommuniceras:

 1. Invit till parning
 2. Hot
 3. Revirhävdande
 4. Varning till artfränder/ungar
 5. Fler förslag...?

Precis som hos människor, består språket hos fåglar av en medfödd del och en inlärd del

 • Härmfåglar
 • Lokala dialekter

Kemiska signaler

Fördelar:

 1. Doften förmedlar information utan att avsändaren är närvarande
 2. Den kan spridas över ett stort område och uppfattas på stort avstånd

Feromoner

 • Doftämnen som avges vid kommunikation

Med kemiska signaler kommuniceras framför allt:

 1. Revir;
 2. Invit till parning.

Hos myror används också kemiska signaler för att meddela t.ex. "följ mig" eller "ge mig mat".

Skunkens signal är mycket tydlig! 😉

Med sina starkt förgrenade antenner kan hanar av den amerikanska månspinnaren känna doften av en enda feromonmolekyl som en hona utsöndrar.Med sina starkt förgrenade antenner kan hanar av den amerikanska månspinnaren känna doften av en enda feromonmolekyl som en hona utsöndrar.

Taktila signaler

Gråtrutungens pickande

Vad tror eleverna kommuniceras genom taktila signaler?

Exempel hos människan: Handslag, kram

Andra exempel?