Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • ”Hy­gie­niska” och ”ohy­gie­niska” bin
 • Al­truis­tiskt be­te­en­de
 • Släkt­skaps­se­lek­tion
 • Nyckel­ret­ning (sti­mu­lus)
 • In­stinkts­hand­ling
 • Fixt rö­rel­se­möns­ter
 • Taxi
 • Su­per­nor­malt sti­mu­lus
 • Ret­nings­sum­ma­tion
 • Över­slags­hand­ling
 • Präg­ling
 • Sexuell präg­ling
 • Betingad reflex
 • Be­ha­vio­rism
 • Pavlovs hundar
 • Avvänjning
 • Försök- och fel-metoden (trial and error)
 • (In­sikts­fullt age­ran­de)
 • Visuell signal
 • In­ten­tions­rö­rel­se
 • Ritual
 • Akustisk signal
 • Dialekt
 • Kemisk signal
 • Feromon
 • Taktil signal
 • Kryptisk färg­teck­ning
 • Apo­se­ma­tisk färg­teck­ning
 • Mimikry
 • Müllersk mimikry
 • Batesisk mimikry
 • Bytes­mi­mi­kry (agg­res­siv mi­mi­kry)
 • Fitness
 • Evolutionärt stabil strategi (ESS)
 • Solitärt liv
 • Flockliv
 • Födo­till­gång
 • Hotbild
 • Predator
 • Hack­ord­ning
 • Pro­mis­ku­i­tet
 • Sper­mi­e­se­lek­tion
 • Sexuell se­lek­tion
 • Teorin om de sexiga sönerna
 • Polygami
 • Sneaky fucker
 • Monogami

Du ska också kunna:

 • Förklara en organisms beteende utifrån en evolutionär synvinkel.